معماهایی چالشی برای محک زدن هوش و قدرت استدلال خود

معماهایی چالشی برای محک زدن هوش و قدرت استدلال خود

یکی از جالب ترین انواع معما آن هایی هستند که با توجه به توالی اعداد یا تصاویر حل می شوند. این دست معماها برای هر گروه سنی جذابیت دارند و فرصتی فراهم می کنند تا نه تنها قدرت استدلال بلکه دقت خود را هم بسنجیم. ما هم چند معمای سرگرم کننده از همین نوع برایتان آماده کرده ایم. جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

در آخرین خانه ی این جدول چه عددی باید قرار گیرد؟

معمای شماره ۲

دایره ی آخر باید چه شکلی باشد؟

معمای شماره ۳

مربع آخر کدام گزینه باید باشد؟

معمای شماره ۴

مربع آخر کدام گزینه باید باشد؟

معمای شماره ۵

آخرین چهارگوش کدام گزینه باید باشد؟

معمای شماره ۶

آخرین دایره کدام گزینه باید باشد؟

معمای شماره ۷

آخرین آدمک گزینه باید باشد؟

معمای شماره ۸

آخرین خانه کدام گزینه باید باشد؟

معمای شماره ۹

آخرین جدول کدام گزینه باید باشد؟

معمای شماره ۱۰

آخرین دوچرخه کدام گزینه باید باشد؟

معمای شماره ۱۱

آخرین جدول کدام گزینه باید باشد؟

معمای شماره ۱۲

آخرین صورتک کدام گزینه باید باشد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

عدد ۶ . چون:

۹۶۱۴۵۸۶ = ۳۸۶۴۷۵۹ + ۵۷۴۹۸۲۷

جواب معمای شماره ۲

در هر تصویر جدید، یک دایره ی دیگر از بالا اضافه شده است. سپس دایره ساعتگرد یا پادساعتگرد جا به جا شده است.

جواب معمای شماره ۳

گزینه ۱ . در هر مربع جدید، یک نقطه اضافه شده و متقارن باقی مانده است.

جواب معمای شماره ۴

گزینه ۳ . در هر مربع یک نقطه کمتر است و در هر سطر جدید، نقطه ها به سمت چپ حرکت می کنند.

جواب معمای شماره ۵

گزینه ۵ . مربع اولیه با توجه به خطی که در کنار آن وجود دارد کش می آید و تبدیل به مستطیل می شود و رنگ ها هم جایشان با هم عوض می شود.

جواب معمای شماره ۶

گزینه ۳ . در هر دایره ی جدید، ربع دایره ۹۰ درجه به صورت ساعتگرد جا به جا شده است.

جواب معمای شماره ۷

گزینه ۱ .

در هر سطر یک آدمک هست:

 • با دست های رو به بالا، رو به دو طرف و رو به پایین؛
 • با سری به شکل مثلث، دایره و مربع؛
 • و با پاهایی به شکل دایره، مربع و خط ساده.

جواب معمای شماره ۸

گزینه B .

در هر سطر و ستون:

 • یک خانه هست با ۲ ، ۳ و ۴ پنجره ی روشن؛
 • یک خانه هست با صفر، ۱ یا ۲ دیش ماهواره.
 • ۲ خانه هست با یک آنتن و یک خانه با ۲ آنتن.
 • یک خانه هست بدون پنجره در بالای یک خانه کوچک.

جواب معمای شماره ۹

گزینه B . مجموع اعداد هر یک از ستون های جدول ها از چپ به راست به ترتیب ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ است.

جواب معمای شماره ۱۰

گزینه B .

در هر سطر و ستون، دوچرخه هایی هست که:

 • ۲ تای آن ها رو به چپ و یکی از آن ها رو به راست است؛
 • ۲ تای آن ها ۲ پدال و یکی از آن ها یک پدال دارد؛
 • ۲ تای آن ها فرمان دارد و یکی از آن ها ندارد.

جواب معمای شماره ۱۱

گزینه B . هر جدول جدید یک چهارم به صورت ساعتگرد چرخیده است.

جواب معمای شماره ۱۲

گزینه A .

 • در هر سطر و ستون، صورتک هایی هست:
 • یکی با عینک سفید، یکی با عینک مشکی و یکی بدون عینک؛
 • دو تا با مو و یکی بی مو؛
 • دو تا با ریش و یکی بدون آن.

منبع: brightside
مطالب مرتبط
یک نظر

ورود

 • شهریار فروردین ۱۵, ۱۴۰۰

  در پرسش ۱۰ دو گزینه c و d یکسان است!!!