معما: اشتباه این تصاویر را پیدا کنید

معما: اشتباه این تصاویر را پیدا کنید

مغز ما هم درست مانند ماهیچه هایمان برای حفظ تناسب به ورزش احتیاج دارد. و به طور قطع یکی از بهترین راه ها برای این کار، محک زدن منظم مهارت های بصری مان است. تلاش برای پیدا کردن جزئیاتی کوچک در یک تصویر کمک می کند بعضی توانایی هایمان را بیرون بکشیم و به کار بگیریم که ممکن است در زندگی روزمره از آن ها استفاده نکنیم. با این کار هم ذهن تان ورزیده می شود هم سرگرم می شوید. و بهترین قسمتش هم آن است که حتی متوجه نمی شوید که دارید مغزتان را ورزش می دهید.

در ادامه ۱۱ تصویر برایتان آماده کرده ایم. اگر خوب نگاه کنید متوجه می شوید در هر کدام آن ها چیزهای غیر عادی و اشتباه زیادی وجود دارد که جایشان آنجا نیست.

جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

معمای شماره ۲

معمای شماره ۳

معمای شماره ۴

معمای شماره ۵

معمای شماره ۶

معمای شماره ۷

معمای شماره ۸

معمای شماره ۹

معمای شماره ۱۰

معمای شماره ۱۱

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود