چند معمای ریاضی جذاب که ساعت ها سرگرم تان می کنند

چند معمای ریاضی جذاب که ساعت ها سرگرم تان می کنند

معما انواع مختلفی دارد و یکی از جذاب ترین آن ها معماهای ریاضی است. ما هم چند معمای ریاضی برای شما آماده کرده ایم که هم دقت و قدرت استدلال تان را می سنجند و هم ساعت ها سرگرم تان می کنند.

یک راهنمایی هم قبل از شروع معماها برایتان داریم. همه ی تصاویر را به دقت تحلیل کنید چون همه چیز آنطوری نیست که به نظر می رسد. هر جزئیاتی، فارغ از میزان کوچک بودنش، می تواند بسیار مهم باشد و شما را به جواب صحیح برساند.

جواب معماها هم در انتها آمده است.

معمای شماره ۱

معمای شماره ۲

معمای شماره ۳

معمای شماره ۴

معمای شماره ۵

معمای شماره ۶

معمای شماره ۷

معمای شماره ۸

معمای شماره ۹

معمای شماره ۱۰

عدد بعدی چیست؟

معمای شماره ۱۱

معمای شماره ۱۲

معمای شماره ۱۳

معمای شماره ۱۴

معمای شماره ۱۵

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

منبع: brightside
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود