تاثیر منفی مسمومیت با سرب در کودکی در شخصیت افراد در بزرگسالی

تاثیر منفی مسمومیت با سرب در کودکی در شخصیت افراد در بزرگسالی

افرادی که در دوران کودکی در معرض مسمومیت با سرب قرار گرفته اند ممکن است در بزرگسالی رفتار نابالغانه بیشتری داشته و شخصیت های کمتر سالمی داشته باشند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، کسانی که در مناطق با سطح بالای سرب زندگی می کنند در بزرگسالی رفتارهای عصبی بیشتر و رفتارهای اخلاق مدارانه کمتری از خود نشان می دهند. محققان همچنین کشف کرده اند که افرادی که بعد از کاهش سطح سرب در منطقه محل زندگی شان به دنیا می آیند، رفتارهای بلوغ مآبانه بیشتری نشان داده و شخصیت های سالمتری از لحاظ روانشناختی در دوران بزرگسالی خود نسبت به کسانی که قبل از این کاهش سطح سرب در این مناطق بدنیا آمده اند خواهند بود.

افرادی که در دوران کودکی در معرض مسمومیت با سرب قرار گرفته اند ممکن است در بزرگسالی رفتار نابالغانه بیشتر و شخصیت کمتر سالمی داشته باشند.

افرادی که در دوران کودکی در معرض مسمومیت با سرب قرار گرفته اند ممکن است در بزرگسالی رفتار نابالغانه بیشتر و شخصیت کمتر سالمی داشته باشند.

این تحقیقات که توسط محققان روانشناسی در دانشگاه تگزاس در آستین انجام شده با تحقیق بر روی بیش از ۱.۵ میلیون نفر در ۲۶۹ شهر در ایالات متحده و ۳۷ کشور اروپایی انجام شده است. تد شاوبا از محققان این پروژه گفته است: «ارتباطات بین قرار گرفتن در معرض سرب و ویژگی های شخصیتی کاملاً تاثیرگذار هستند زیرا ما شخصیت هایمان را همه جا با خودمان می بریم. حتی کمترین تاثیر منفی سرب روی ویژگی های شخصیتی را وقتی در مقیاس میلیون ها نفر جمع می کنید، همراه با تمام تصمیمات و رفتارهای روزانه ای که شخصیت ما بر آن ها تاثیرگذار است، می تواند تاثیرات بسیار بزرگی روی کارآمدی سلامت و تداوم آن داشته باشد». محققان داده های مربوط به تاریخچه سرب جوی از آژانس حفاظت از محیط زیست را با پاسخ های آنلاین داده شده به پرسشنامه شخصیت شناسی از افرادی که در مناطق مورد نظر بدنیا آمده بودند مقایسه کردند.

افرادی که در دوران کودکی در معرض مسمومیت با سرب قرار گرفته اند ممکن است در بزرگسالی رفتار نابالغانه بیشتر و شخصیت کمتر سالمی داشته باشند.

افرادی که در دوران کودکی در معرض مسمومیت با سرب قرار گرفته اند ممکن است در بزرگسالی رفتار نابالغانه بیشتر و شخصیت کمتر سالمی داشته باشند.

نتایج نشان داد که افراد بالغ بین ۲۰ تا ۴۰ سالی که در شهرهای آمریکایی با سطوح بالای سرب جوی به دنیا آمده بودند نسبت به کسانی که در دوران کودکی کمتر در معرض سرب قرار گرفته بودند کمتر سازگار و اخلاق مدار بوده و بیشتر رفتارهای عصبی و پرخاشگرانه از خود نشان می دادند. اخلاق مداری، سازگار بودن و پرخاشگری کمتر سه ویژگی شخصیتی هستند که بخش زیادی از چیزی که ما یک شخصیت روانشناختی بالغ و سالم می دانیم را تشکیل می دهند و نشانگرهای مهم و تعیین کننده در پیش بینی موفقیت یا شکست ما در روابط و کار هستند. در حالت معمول، به گفته شوابا، در طول عمر، افراد کمتر اخلاق مدار و سازگار شده و بیشتر عصبی می شوند.

بیشتر بخوانید: سایکوپات چیست؟ همه چیز درباره اختلال شخصیت ضد اجتماعی

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود