معما برای تیزبین ها: شئ مورد نظر را پیدا کنید

معما برای تیزبین ها: شئ مورد نظر را پیدا کنید

در آزمایشی افراد کم بینا اعلام کردند در ازای برخورداری از بینایی کامل حاضرند ۲ سال از هر ۱۰ سال زندگی شان کسر شود. اگر این هم قانع تان نمی کند که دیدتان را ورزیده کنید، خودتان را برای کمی سرگرمی آماده کنید. چند معما برایتان آماده کرده ایم که چشم هایتان را ورزیده می کنند و از همه مهم تر آنکه لزومی هم ندارد که از سال های عمرتان برای داشتن بینایی کامل بگذرید.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

عدد ۶ را پیدا کنید.

معمای شماره ۲

ایموجی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۳

کدام ماندالا با بقیه متفاوت است؟

معمای شماره ۴

یک ابر بین این ارواح است. می توانید پیدایش کنید؟

معمای شماره ۵

کدام خوراکی به بقیه بی ربط است؟

معمای شماره ۶

کدام حیوان با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۷

کفشدوزکی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۸

کدام وسیله با بقیه دارد؟

معمای شماره ۹

سبدی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۰

لباسی که با بقیه فرق دارد را می توانید پیدا کنید؟

معمای شماره ۱۱

کدام درخت با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۱۲

میوه ای که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۳

آنی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۴

آفتاب پرستی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

منبع: brightside
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود