روز جهانی شرافت ؛ روزی برای آموزش شرافت انسانی و حقوق بشر به کودکان

روز جهانی شرافت ؛ روزی برای آموزش شرافت انسانی و حقوق بشر به کودکان

هر ساله سومین چهارشنبه از ماه اکتبر به عنوان روز جهانی شرافت (Global Dignity Day) جشن گرفته می شود. هدف از نامگذاری این روز آموزش و الهام بخشی به جوانان به منظور کمک به آن ها برای درک بهتری از ارزشمندی خودشان است. این روز همچنین به ارزش هایی مانند مهربانی، درک، تحمل و همدردی می پردازد. شرافت به معنای یک خصلت مثبت است که باعث می شود فردی ارزش احترام و افتخار را داشته باشند.

هر ساله سومین چهارشنبه از ماه اکتبر به عنوان روز جهانی شرافت (Global Dignity Day) جشن گرفته می شود که امسال مصادف با 20 اکتبر است

مبانی اصلی روز جهانی شرافت عبارتند از:

  • زندگی شرافتمندانه حق هر انسانی است
  • دسترسی به بهداش، آموزش، درآمد و امنیت برای رسیدن به پتانسیل کامل
  • آزادی تصمیم گیری در مورد زندگی
  • شرافت فاکتوری هدایتگر برای هر عملی است
  • شرافت ما با شرافت دیگران ارتباط متقابل دارد

هر ساله سومین چهارشنبه از ماه اکتبر به عنوان روز جهانی شرافت (Global Dignity Day) جشن گرفته می شود که امسال مصادف با 20 اکتبر است

تمام این فاکتورها به یک هدف اشاره دارند و هدف روز جهانی شرافت «ایجاد ارتباط بین همگان با این باور است که همه ما شایستگی داشتن یک زندگی شرافتمندانه را داریم». رابرت ماینارد می گوید: «حقوق بشر بر شرافت انسانی بنیان شده است. شرافت انسان یک ارزش ایده آ است که ارزش مبارزه کردن و مردن در راه آن را دارد». از آنجایی که هدف این روز کودکان مدرسه ای است، به مناسب روز جهانی شرافت، مراسماتی در مدارس جهان برگزار می شود. از برنامه های این روز می توان به سخنرانی ها با سخنران های خاص و بحث های آزاد در مورد شرافت اشاره کرد و دانش آموزان تشویق می شوند که واژه شرافت را برای خود معنا کنند. کودکان یاد می گیرند که هر شهروندی حقوق خود را داشته و شایسته احترام است.

هر ساله سومین چهارشنبه از ماه اکتبر به عنوان روز جهانی شرافت (Global Dignity Day) جشن گرفته می شود که امسال مصادف با 20 اکتبر است

شرافت در حوزه های مختلفی معنا پیدا می کند، چه در زمینه کار، چه تحصیل و چه حوزه های دیگر. روز جهانی شرافت از سال ۲۰۰۶ تعیین شده است. در ابتدا سه دوست به نام های پروفسور پیکا هیمانن از فنلاند،  جان هوپ برایانت بنیانگذار عملیات امید از ایالات متحده و شاهزاده هاکون از نروژ بعد از دیدار با رهبران جوان جهان در نشست اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۶ به ایده نامگذاری این روز خاص افتادند. بدین ترتیب اعلام شد که ۲۰ اکتبر سال ۲۰۰۸ به عنوان روز جهانی شرافت انتخاب شده است. بدین ترتیب روز جهانی شرافت در این مدت کوتاه پیشرفت زیادی داشته و در سال ۲۰۱۳ دستکم ۵۰ کشور این روز را گرامی داشتند در حالی که سال بعد این تعداد به ۷۰ کشور رسید.

هر ساله سومین چهارشنبه از ماه اکتبر به عنوان روز جهانی شرافت (Global Dignity Day) جشن گرفته می شود که امسال مصادف با 20 اکتبر است

در واقع هدف از این روز این است که مردم به حقوق خود واقف شوند، حقوقی که به معنای کامل حقوق بشر است- حق هر کاری که افراد دوست دارند انجام دهند زیرا آزاد به دنیا آمده اند و نباید مجبور به انجام کاری شوند. آن ها این آزادی را دارند که حقوقشان را اعمال کرده و حتی برای آن ها مبارزه کنند. نماد روز شرافت دو قلب متصل به هم است که نشان می دهد در این دنیا همه با هم برابرند و هر کسی حقوقش مشترک و مشابه با دیگری دارد.

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود