غسل نفاس چیست و چگونه باید آن را انجام داد؟

غسل نفاس چیست و چگونه باید آن را انجام داد؟

غسل نفاس چیست؟ غسل نفاس را چگونه انجام می دهند؟ و غسل نفاس را چه کسی و چه زمانی باید انجام دهد؟

وقتی زنی زایمان می‌کند، چه کودک زنده به دنیا بیاید و چه سقط شود، با بیرون آمدن اولین جزء نوزاد از رحم مادر، خونی از رحم مادر خارج می‌شود که به آن نفاس می‌گویند.

به زنی که در حالت نفاس باشد نیز نُفساء یا نَفساء می‌گویند. زنی که زایمان می‌کند بعد از اتمام خونریزی و خون دیدن لازم است غسل نفاس را انجام دهد. البته احتیاط واجب آن است که برای نماز وضو هم بگیرد و به غسل تنها بسنده نکند.

حکمی که بر زن نفسا جاری می‌شود درست مانند حکم یک زن حائض است و آنچه برای زن حائض واجب، مکروه، حرام یا مستحب است برای زن نفسا نیز همین حکم جاری خواهد بود.

مدت نفاس

مدت نفاس از یک لحظه تا ببیشترین آن ۱۰ روز است طول خواهد کشید. برخی از مراجع تقلید آغاز ده روز و برخی دیگر بر پایان ده روز اعتقاد دارند.

خونریزی بیش از ۱۰ روز

اگر خون نفاس بیش از ۱۰ روز طول بکشد خون استحاضه است و باید همه احکام زن حائض برای زن نفسا جاری شود. مثل حرام بودن نماز و توقف در مسجد.

اگر زنی تا یک ماه یا بیشتر بعد از زایمان پی در پی خون ببینید، طبق نظر مراجع مختلف دو حالت دارد:

  1. یا زن نفسا در دوره حیض، دارای دوران عادت مشخص است؛ در این ‌صورت، به اندازه روزهاى عادت او نفاس است و اگر این خون تا ده روز دیگر هم ادامه داشت، استحاضه است، اگر چه در روزهاى عادت ماهانه‌اش باشد.
  2.  یا زن نفسا در دوره حیض عادت مشخص ندارد؛ در این صورت، ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است و خونى که بعد از آن می‌بیند، اگر نشانه حیض را داشته باشد، حیض و گر نه، آن هم استحاضه است.

زایمان طبیعی، سزارین و سقط جنین

حکم نفاس در زایمان طبیعی و سزارین یکسان است و در استفتاء بیشتر مراجع تقلید با هم فرقی ندارند. هر خونی که از مجرای طبیعی رحم بعد از زایمان خارج می‌شود، در صورتی که خون زخم و جراحت نباشد، حکم خون نفاس را دارد.

اگر جنین سقط شود، در صورتی که بچه کامل شکل گرفته باشد، طبق فتوای بیشتر مراجع، خونی که پس از سقط از رحم خارج می‌شود حکم خون نفاس را دارد.

اتمام دوره نفاس و زمان انجام غسل نفاس

وقتی خون نفاس به پایان رسید، زن نفساء باید برای نماز و کارهایی که مشروط به طهارت است غسل کند. البته، در برخی فرهنگ‌ها، چهل روز پس از زایمان، زن زائو غسلی را با عنوان غسل چله انجام می‌دهد که در احکام دینی چنین غسلی وجود ندارد.

اگر زن زائو مطمئن نیست که خون نفاس قطع شده است یا نه، باید تکه‌ای پنبه و مانند آن را در واژن خود قرار دهد و اندکی صبر کند. اگر پنبه به خون آلوده نشد، یعنی نفاس تمام شده است و غسل بر زن نفسا واجب می‌شود.

غسل نفاس درست مثل غسل‌های دیگر انجام می‌شود، منتها در نیت با بقیه تفاوت دارد.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود