مایک تایسون پیش بینی کرد که به زودی خواهد مُرد: «تاریخ انقضایم نزدیک شده است!»

مایک تایسون پیش بینی کرد که به زودی خواهد مُرد: «تاریخ انقضایم نزدیک شده است!»

مایک تایسون فکر می کند که روزهای زندگی او به شماره افتاده و او «خیلی زود» خواهد مرد. قهرمان سابق سنگین وزن بوکس جهان که اکنون ۵۶ سال دارد در پادکست اخیر خود این افشاگری هولناک را کرده است. تایسون در این پادکست با یک درمانگر به نام شان مک فارلند به عنوان مهمان صحبت می کرد و صحبت این دو به سمت مرگ کشیده شد. مایک آهنین در بخشی از صحبت هایش می گوید: «البته همه ما روزی خواهیم مرد. سپس وقتی به آینه نگاه می کنم، آن نقطه های ریز را روی صورتم می بینم. با خودم می گویم.اوه. این بدین معناست که تاریخ انقضایم نزدیک شده است، خیلی زود».

او در ادامه در مورد پول و حس غلط امنیتی که ایجاد می کند پرداخته و به شنوندگان خود می گوید که «پول ذره ای برایم ارزش ندارد» و تعریف کننده شادی نیست. مایک تایسون بزرگ در این بخش از صحبت هایش می گوید: «همیشه به مردم می گویم. آن ها فکر می کنند که پول آن ها را شاد خواهد کرد، آن ها قبلاً هرگز پولدار نبوده اند. وقتی مقدار زیادی پول دارید، نمی توانید انتظار داشته باشید که کسی شما را دوست داشته باشد وقتی شما ۵۰۰ میلیارد دلار پول دارید چطور می توانم عشقم به شما را بیان کنم؟ حس اشتباه امنیت. فکر می کنید هیچ اتفاقی نمی افتد. باور نمی کنید که بانک ها ممکن است ورشکسته شوند. فکر می کنید که شکست ناپذیر هستید وقتی مقدار زیادی پول دارید که واقعیت ندارد. به همین خاطر است که همیشه می گویم پول حس امنیت غیرواقعی ایجاد می کند».

مایک تایسون می گوید که به زودی خواهد مرد

تایسون تصریح می کند: «امنیت چیست؟ نمی دانم. وقتی پولت را در بانکت می گذاری و هر هفته یک چ دریافت می کنی و بقیه زندگی ات را می توانی زندگی کنی، این امنیت است؟ این بدان معنی است که بیمار نمی شوی؟ ماشین به شما نمی زند؟ نمی توانید از روی یک پل به پایین بپرید؟ نمی دانم. امنیت این است؟ آیا پول می تواند شما را از این ها در امان نگه دارد؟».

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود