۱۱۹ قلم داروی بدون نسخه ای که بعد از اجرای طرح «دارویاری» مشمول بیمه می شوند

۱۱۹ قلم داروی بدون نسخه ای که بعد از اجرای طرح «دارویاری» مشمول بیمه می شوند

طرح دارویاری بالاخره توسط دولت و وزارت بهداشت یک شبه اجرا شد و علیرغم قول سید ابراهیم رییسی برای اینکه قیمت دارو با اجرایی شدن این طرح برای مردم افزایش نخواهد یافت اما همانطور که پیش بینی می شد و مشخص بود، قیمت داروها با افزایش سرسام آوری مواجه شده و در برخی موارد به بیش از سه برابر رسید. بدین ترتیب سرنوشت قیمت دارو به سرنوشت قیمت کالاهایی دچار شد که قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی افزایشی نداشته باشند. با این وجود، دولت می گوید که نه تنها قیمت دارو افزایش نیافته بلکه برخی از داروهایی که ذیل بیمه نبوده و مردم آن ها را به قیمت آزاد خریداری می کرده اند اکنون تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. وزارت بهداشت مدعی شده است که پس از اجرای طرح دارویاری از ۲۳ تیر، ۱۱۹ قلم داروی بدون نسخه (OTC) با پوشش بیمه‌ای محاسبه می‌شوند. این دارو‌ها در شش گروه سرماخوردگی، گوارشی، فرآورده‌های پوستی، ملین و ضد احتقان، ضد سرفه و سایر دارو‌ها هستند.

119 قلم دارویی که در طرح دارویاری تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

طرح دارویاری چیست؟

«دارویاری» طرحی است که از ۲۳ تیر در کشور اجرایی شده است و در آن با اصلاح سیاست‌های ارزی و انتقال ارز دارو به بیمه‌ها، در واقع یارانه دارو به بیمار می‌رسد. در نتیجه قیمت دارو با نسخه پزشک، هیچ‌گونه افزایشی برای بیمار نخواهد داشت؛ به طوری که قیمت‌ها ثابت و مانند قبل بوده و با توجه به افزایش پوشش بیمه‌ای، در برخی موارد برای بیمار کاهش قیمت نیز خواهند داشت.

در قالب اجرای این طرح، ۳۶۶ قلم از دارو‌های پرمصرف مورد استفاده بیماران مزمن تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و بنابراین افزایش قیمت این دارو‌ها در تغییر سیاست ارزی توسط سازمان‌های بیمه‌گر پوشش داده می‌شود و بیماران افزایش پرداختی را بابت این دارو‌ها ندارند.

با اجرای طرح دارویاری دارو‌های بدون نسخه (OTC) نیز هیچ گونه تغییر قیمتی ندارند و حتی ۱۱۹ قلم از این دارو‌ها مشمول پوشش بیمه‌ای شده اند و در صورت ارائه نسخه پزشک، برای بیمار کاهش قیمت نیز خواهند داشت.

119 قلم دارویی که در طرح دارویاری تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، شش گروه دارویی که این ۱۱۹ قلم داروی بدون نسخه را در برمی‌گیرند، به این شرح هستند:

دارو‌های سرماخوردگی:
_ کلیه دارو‌های سرماخوردگی شامل قرص، کپسول، پودر و شربت

دارو‌های گوارشی:
_ آلومینیوم هیدروکساید سوسپانسیون خوراکی
_ دایجستیو قرص انتریک گوتد خوراکی ۴۰
_ سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده) قرص جویدنی و قطره خوراکی ۴۰
_ لوپرامید هیدروکلراید محلول خوراکی۱
_ سوگرالفیت قرص خوراکی ۵۰۰

– لوپرامید هیدروکلراید قرص خوراکی۲
_ منیزیم هیدروکساید سوسپانسیون خوراکی ۸
_ دیمن هیدرینات قرص خوراکی ۵۰

فرآورده‌های پوستی
_ سوختگی پماد موضعی ۳۰ درصد و ۵۰ درصد ۳۰ گرم
_ کالامین کرم موضعی ۸درصد ۳۰ گرم
_ دکسپانتنول کرم موضعی ۵ درصد ۳۰ گرم
_ زینک اکساید پماد موضعی ۲۵ درصد ۳۰ گرم
_ کالامین لوسیون موضعی ۸ درصد ۶۰ میلی لیتر

دارو‌های ملین و ضد احتقان
_ فنیل افرین هیدروکلراید محلول، قطره از راه بینی ۰.۵ و ۰.۲۵
_ آنتی هستامین دکونژستانت (۲) قرص خوراکی ۴
_بیزاکودیل شیاف مقعدی ۱۰ و ۵
_ بیزاکودیل قرص انتریک کوتد خوراکی ۵
_ گلیسیرین شیاف مقعدی ۱ و ۲

دارو‌های ضد سرفه
_ برم هگزین هیدروکلراید محلول خوراکی ۴ و ۸
_ دکسترومتورفان هیدروبروماید محلول، قطره ۴
_ کایافنزین شربت خوراکی ۱۰۰
_ دکسترومتورفان هیدروبروماید شربت خوراکی ۱۵
_ دکسترومتورفان هیدروبروماید قرص خوراکی ۱۵
_ اکسپکتورانت شربت خوراکی ۱۰۰
_ برم هگزین هیدروکلراید محلول خوراکی ۴
_ گایافنزین شربت خوراکی ۱۰۰
_ دیفن هیدرامین هیدروکلراید محلول خوراکی ۱۲.۵

سایر دارو‌ها
_ دارو‌های آ. اس. آ و پویدون آیدان در اشکال مختلف
_ اشک مصنوعی، زغال فعال، پماد چشمی سدیم کلراید
_ محلول سدیم کلراید، لیدوکائین هیدروکلراید

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود