آیا شخصیت دراهار در سریال «خاندان اژدها» به بیماری «پوست پولکی» مبتلا بود؟

آیا شخصیت دراهار در سریال «خاندان اژدها» به بیماری «پوست پولکی» مبتلا بود؟

کراگاس دراهار ملقب به خرچنگ چران (Crabfeeder)، شخصیت شرور سریال خاندان اژدها، زخم‌هایی روی پوستش دارد که یادآور عفونت های پوست پولکی (Greyscale) سریال بازی تاج و تخت است.

پس از اینکه این بیماری پوستی نقش مهمی در Game of Thrones بازی کرد، شاهد این هستیم که اولین کاراکتر شرور House of the Dragon نیز مبتلا به این بیماری وحشتناک است.

با آنکه بخش اصلی مربوط به او تنها حدود یک قسمت دوام داشت، خرچنگ چران در قالب اولین دشمن سرسخت دیمون تارگرین و کورلیس ولاریون در فصل اول ظاهر شد. با این حال مرگ سریع او با شمشیر Dark Sister دیمون در قسمت سوم خاندان اژدها، این کاراکتر را شخصیتی مرموز باقی گذاشت؛ کاراکتری که حتی یک خط هم به زبان نیاورد و هرگز تایید نکرد که آیا واقعا به این بیماری وحشتناک مبتلا بوده است یا خیر.

آیا شخصیت «Crabfeeder» سریال خاندان اژدها به بیماری «Greyscale» مبتلا بود؟

با آنکه این موضوع به صراحت اعلام نشده، سریال های مستند خانه ای که اژدهایان ساختند شبکه HBO Max نشان می‌دهد که Crabfeeder در واقع به بیماری پوست پولکی مبتلاست. از آنجایی که greyscale همچنان یک بیماری مبهم در بازی تاج و تخت محسوب می‌شود، منطقی است که شخصیت های خاندان اژدها هم با شیوه برخورد یا تشخیص آن آشنا نباشند. به علاوه، با آنکه خرچنگ چران همچنان لکه های پولکی در سرتاسر پوست خود دارد، زخم‌هایی هم دارد که یادآور زخم های سر جوراه مورمونت است.

آیا شخصیت «Crabfeeder» سریال خاندان اژدها به بیماری «Greyscale» مبتلا بود؟

پوست پولکیِ خرچنگ چران، همچنین، شخصیت نیمه وحشی او را توضیح می‌دهد که تصور می‌شد با مردان سنگی تبعیدشده در اسوس مرتبط است. این بیماری همچنین در شهرهای آزاد بیش از تاریخچه وستروس در سریال بازی تاج و تخت رواج دارد.

آیا شخصیت «Crabfeeder» سریال خاندان اژدها به بیماری «Greyscale» مبتلا بود؟

Crabfeeder در کتاب آتش و خون جرج آرآر مارتین به عنوان شخصیت مبتلا به بیماری پوست پولکی معرفی نشده است. با این حال تیم بازی تاج و تخت دریافتند که دراهار چندین سال پیش از مرگش به این بیماری مبتلا بوده و برای پوشاندن زخم‌های زشتش یک ماسک به صورت می زده و بنابراین از فکر درمان پوست بیمارش صرف نظر می‌کند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد این بیماری دیگر مسری نیست، زیرا در قسمت سوم خاندان اژدها هیچ نشانه‌ای مبنی بر آلوده بودن سربازان همراهش وجود نداشت.

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود