خاندان اژدها یا حلقه های قدرت؟ کدام یک بهتر است؟ امتیاز راتن تومیتوز چه می گوید؟

خاندان اژدها یا حلقه های قدرت؟ کدام یک بهتر است؟ امتیاز راتن تومیتوز چه می گوید؟

سریال پیش درآمدی The Lord of the Rings: The Rings of Power از سرویس آمازون و سریال House of the Dragon که پیش درآمدی بر سریال بازی تاج و تخت است تقریبا همزمان منتشر شده و اغلب امتیازهای مشابهی در راتن تامیتوز دریافت کرده اند. چنین امتیازهای نزدیکی برای شروع دو سریال تلویزیونی رقیب بسیار نادر است، حتی در عصر استریمینگ، بدین ترتیب در شرایطی که دو استریمر بزرگ با اقتباس های لایو اکشنی از دو فرانچایز فانتزی مشهور به جنگ یکدیگر رفته اند، منتقدان چگونه به این دو سریال محبوب که سال ها منتظر انتشارشان بوده ایم واکنش نشان داده اند.

خاندان اژدها بهتر است یا حلقه های قدرت؟

سریال بازی تاج و تخت در طی ۸ فصل از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ دوران انتشار موفقی داشت، بدین ترتیب خاندان اژدها تلاشی واضح برای سود بردن از محبوبیت سریال اورجینال است که بر اساس کتاب های جرج آر آر مارتین ساخته شده است و در حالی که ارباب حلقه ها: حلقه های قدرت نیز مفهومی مشابه را از سه گانه ارباب حلقه ها اثر جی آر آر تالکین برآورده می کند، تفاوت های واضحی بین این دو وجود دارد. هر دو سریال داستان های اورجینال و خاصشان را به جای اقتباس صرف از کتاب های اورجینال توسعه داده اند اما در شرایطی که خاندان اژدها از ارائه داستانی به عنوان پیش درآمدی مستقیم به یک سریال از پیش محبوب سود می برد، حلقه های قدرت بعد از یک سریال محبوب به نام ارباب حلقه ها منتشر نشده و می توان آن را در بهترین حالت تنها دنباله ای معنوی بر فیلم های ارباب حلقه ها و هابیت ها از پیتر جکسون دانست که به ترتیب در اوایل دهه ۲۰۰۰ و اوایل دههه ۲۰۱۰ منتشر شدند.

شاید همین امتیاز تازگی به سود سریال خاندان اژدها باشد زیرا دنیای بازی تاج و تخت هنوز در ذهن مخاطبان تلویزیون و طرفداران سریال تازه بوده در حالی که حلقه های قدرت باید مخاطبان را با دوره ای کاملاً جدید از دنیا که اخیراً به آن پرداخته نشده، آشنا کند. ارباب حلقه ها یک پایگاه طرفداری وفادار هم برای کتاب ها و هم فیلم های جکسون دارد و کتاب های ارباب حلقه های تالکین نیز توانسته اند فروشی چند برابر کتاب های ترانه ای از یخ و آتش نوشته مارتین داشته باشند. اما واکنش ها و پذیرش مخاطبان نسبت به این دو سریال فانتزی که نسبتاً به صورت همزمان منتشر شده اند چه تفاوتی با هم داشته است؟

خاندان اژدها بهتر است یا حلقه های قدرت؟

خاندان اژدها امتیاز راتن تومیتوزی بالاتری (کمی) نسبت به حلقه های قدرت دارد

در شرایطی که تنها چند اپیزود اولیه از هر کدام از این دو سریال منتشر شده است، امتیازها راتن تومیتوز برای حلقه های قدرت و خاندان اژدها تقریباً مساوی هستند، در حالی که خاندان اژدها با امتیاز منتقدان راتن تومیتوز ۸۵ یک امتیاز بالاتر از ۸۴ امتیاز داده شده به حلقه های قدرت دارد. نکته جالب این که اپیزود اول خاندان اژدها امتیاز ۸۷ درصد را در راتن تومیتوز دریافت کرده که سه امتیاز بالاتر از امتیاز اپیزود اول حلقه های قدرت با امتیاز ۸۴ درصد است، اگر چه اپیزود دوم هر کدام از این سریال ها امتیاز مساوی ۸۶ درصد را دریافت رکده اند.

حلقه های قدرت در فصل اول خود مجموعاً ۸ اپیزود دارد در حالی که تعداد اپیزودهای فصل او خاندان اژدها ۱۰ اپیزود است و به همین خاطر فرصت زیادی وجود دارد برای اینکه شاهد تغییر درصد امتیازهای منتقدان راتن تومتیوز در پایان فصل اول هر کدام از سریال ها باشیم. با این وجود امتیاز راتن تومیتوز هر دو سریال در مقایسه با امتیاز ۸۹ درصد فصل اول سریال بازی تاج و تخت کمتر بوده است، در حالی که این فصل کمترین امتیاز کل سریال را پیش از فصل بحث برانگیز هشتم داشت، فصلی که امتیاز بسیار پایین ۵۵ درصد را از منتقدان راتن تومیتوز دریافت کرد. وقتی پای اپیزودهای اول به میان می آید، باید بدانید که امتیاز دو اپیزود اول بازی تاج و تخت ۱۰۰ درصد بود که به خوبی نشان می دهد این سریال چه از نگاه منتقدان و چه مخاطبان سریالی بسیار قوی و محبوب بوده است.

خاندان اژدها بهتر است یا حلقه های قدرت؟

بهترین منتقدان راتن تومیتور، حلقه های قدرت را به خاندان اژدها ترجیح می دهند

خاندان اژدها اگر چه امتیازی بیشتر از ارباب حلقه ها: حلقه های قدرت دارد وقتی پای امتیازات کلی منتقدان راتن تومیتوز به میان می آید، اما منتقدان برتر و ویژه راتن تومیتوز به وضوح علاقه بیشتری به حلقه های قدرت نشان داده اند. منتقدان برتر راتن تومیتوز امتیاز اپیزود اول حلقه های قدرت را ۸۱ و دومین اپیزود را ۸۶ درصد داده اند و متوسط این دو ۸۴ درصد را نشان می دهد، در حالی که دو اپیزود اول خاندان اژدها به ترتیب امتیازات ۷۹ درصد و ۷۵ درصد را دریافت کرده اند که نشان می دهد امتیاز متوسط منتقدان برتر راتن تومیتوز به این دو اپیزود ۷۷ درصد بوده است.

نقدها همیشه تماماً شخصی و بر اساس علائق فردی هستند، حتی از جانب منتقدان، به همین دلیل امتیاز منتقدان برتر راتن تومیتوز ذاتاً اهمیتی بیشتر از امتیاز کلی منتقدان این وبسایت ندارد اما هنوز هم مقیاس معتبری برای واکنش کلی به هر سریال به شمار می آید. در حالی که در مقیاس بین المللی صحت ندارد، اما منتقدان برتر همیشه به تولیدات بزرگ و پرهزینه تمایل بیشتری نشان داده و همیشه تاکید مشابهی بر چیزهایی مانند تله گذاری و ایستر اگ ها نسبت به سبک روایی و هنر موجود در سریال ها ندارد در حالی که امتیاز منتقدان کلی راتن تومیتوز نمایانگر ارزش سرگرم کنندی سریال است، هر چند همیشه در هر دو مورد انتظاراتی وجود دارد.

خاندان اژدها بهتر است یا حلقه های قدرت؟

امتیاز مخاطبان حلقه های قدرت بسیار کمتر از مخاطبان خاندان اژدها بوده است

حلقه های قدرت و خاندان اژدها وقتی پای امتیاز منتقدان کلی و منتقدان برتر راتن تومیتوز به میان می آید شانه به شانه هم پیش می روند اما امتیاز ۸۴ درصد مخاطبان و بینندگان خاندان اژدها در کل ۵۶ امتیاز بالاتر از امتیاز کلی ۳۹ درصد مخاطبان به حلقه های قدرت بوده است. در این شرایط اما به نظر می رسد که حلقه های قدرت قربانی بمباران نقدی شده است. غیرمعمول نیست که برخی فیلم ها شاهد اختلاف بین امتیازات منتقدان و مخاطبان باشند، همان چیزی که در مورد حلقه های قدرت نیز دیده شده است. امتیاز ۸۴ درصد مخاطبان به خاندان اژدها به لطف ۳,۵۲۲ کاربری بدست آمده که امتیاز خود را ثبت کرده اند که کمتر از ۷,۵۶۳ امتیازی است که به طور متوسط برای هر فصل از سریال خاندان اژدها از طرف بینندگان ثبت شده است اما با توجه به اینکه هنوز سه اپیزود از این سریال منتشر شده، چنین میزان امتیازدهی طبیعی به نظر می رسد.

در این میان، امتیاز ۳۹ درصد بینندگان به حلقه های قدرت محصول ۱۶,۸۳۳ امتیازدهی به ثبت رسیده در راتن تومیتوز است. در شرایطی که هر دو سریال انتشار همراه با استقبال مشابهی در هر دو پلتفرم داشته اند، اختلاف آشکار در امتیاز نقدهای مخاطبان به دو سریال، شاهدی آشکار بر عدم تطابق انگیزه پشت امتیازدهی ها دارد، در شرایطی که سریال خاندان اژدها چند هفته زودتر نیز از حلقه های قدرت منتشر شده است. یا امتیازدهی قابل توجه ۱۶,۸۳۳ کاربر به حلقه های قدرت نتیجه حضور بات ها بوده یا تنها محصول یک کاربر بسیار فعال است، هر چند امکان تشخیص علت وجود ندارد. اما چیزی که جالب به نظر می رسد این است که حلقه های قدرت ۱۳,۱۴۸ امتیاز کاربری بیشتری نسبت به خاندان اژدها دارد اما ۳۹ درص امتیاز با ۱۶,۸۳۳ امتیاز کلی به معنای ۱۰,۱۶۸ امتیاز منفی بوده و اینکه دستکم ۲,۹۷۹ امتیاز از آن ۱۳,۱۴۸ امتیاز اضافی مثبت بوده است.

خاندان اژدها بهتر است یا حلقه های قدرت؟

این موضوع می تواند به معنای هجوم کاربران با امتیازهای مثبت برای خنثی کردن امتیازهای منفی کاربران دیگر بوده باشد. همین موضوع نیز در صورت امتیاز دهی بات ها صدق داشته باشد و اعتبار هم امتیازهای مثبت و هم منفی را زیر سوال می برد. اکنون آمازون بخش امتیازدهی در سایت خود را برای سریال حلقه های قدرت بسته است و ظاهرا این کار را به دلیل تاثیر بمباران نقدی بر نقدهای کاربران خود انجام داده است و به همین دلیل نمی توان دورنمایی شفاف از این داشت که واکنش کاربران به سریال چگونه بوده است.

در این شرایط تنها معیار موثق و معتبر میزان استقبال کاربران از این دو سریال، تعداد بینندگانشان در پلتفرم های منتشر کننده است، اعدادی که معمولاً با امتیازدهی کاربران در سایت هایی مانند راتن تومیتوز مطابقت دارد و این یعنی اینکه تعداد بینندگان می تواند خود از محبوبیت یک سریال صحبت کند علیرغم اینکه نقدهای منفی باعث شود امتیاز کلی مخاطبان به یک سریال در راتن تومیتوز کاهش یابد. در شرایطی که هنوز بخش بزرگی از هر دو سریال منتشر نشده است، می توان انتظار داشت که امتیازهای داده شده به هر سریال با انتشار اپیزودهای بعدی تغییر شگرفی را تجربه کند. به طور کلی می توان گفت که دستکم تاکنون، واکنش ها نسبت به خاندان اژدها مثبت تر از حلقه های قدرت بوده است.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۵ نظر

ورود

 • خسته شهریور ۱۷, ۱۴۰۱

  تنها فرقی که اهمیت داره اینه که یکیشون نویسندش تهیه کننده سریاله و یکی دیگه رو خوب وایستادن تا پسر نویسندش بمیره تا که به آشغالی که میخوان خورد بدن و جنایاتی که در حق پدرش و میراث اون میشه اعتراض کنه

 • بهنام شهریور ۱۷, ۱۴۰۱

  مردم مرض ندارند به یک فیلم یا سریال امتیاز پایین بدن. تجربه نشون داده اکثر مواقع نظر منتقدها اتفاقا خیلی بیشتر از نظر تعداد زیادی از مردم سوگیری داره. کافیه چهارتا المان woke توی یک اثر باشه تا منتقدها دست و پاشون رو گم کنند و برای جلب توجه رسانه ها اقدام به تعریف و تمجدید و امتیازدهی بالا کنند. من که برام نظر جمعی چند ده هزار آدم معمولی که براشون خوب گفتن یا بد گفتن از یک اثر سود یا زیانی نداره ارزشمندتر از نظر منتقدانی هست که دنبال شهرت و درآمدزایی از کارشون هستند. تنها مواقعی که نظر جمعی اعتبار پایین تری داره وقتیه که تحت تاثیر کمپین یا حرکت سازماندهی شده باشه. در مورد حلقه های قدرت هیچ کمپین و حمله سازماندهی شده ای وجود نداشته. حتی ارتباط دادن این نارضایتی به چرندیاتی مثل زن ستیزی یا نژاد پرستی هم کاملا بی ربط و احمقانه است. توی همین خاندان اژدها هم قهرمان زن وجود داره (درواقع شخصیت اصلی سریال تا الان زن بوده) و هم شخصیت سیاهپوست.

 • هلنا شهریور ۱۸, ۱۴۰۱

  به عنوان طرفدار لوتر ، خاندان اژدها رو بهتر می دونم چون شخصیت پردازی ها قوی و در همین سه قسمت اول روابط پیچیده شخصیت ها رو نمایان کرد ..حلقه های قدرت برداشت آزاد از آثار تالکین هست و قراره با داستان جدید حاصل ذهن یه فیلنامه نویس معمولی باشیم نه یه فانتزی نویس و همین دو قسمت اول مخاطب فقط سرگرم جلوه های ویژه بوده و موسیقی متن خوب وگرنه سکانس اکشن ضعیف
  خود این سریال فقط به پشتوانه طرفداران لوتر اومده جلو و درجه سنی اینقدر اورده پایین تا بینندگانش زیاد بشه .
  من امیدی به این سریال ندارم چون فیلم نامه نویس معمولی با شعار فمنیستی و رنگین پوست پذیری نمی تونه هرگز یه فانتزی به این بزرگی رو رهبری کنه فصل آخر گات و سه گانه هابیت دلیلی بر این ادعای منه

 • احسنت شهریور ۲۰, ۱۴۰۱

  با اینکه سریال ارباب حلقه ها زیاد خوب نبود
  اما جنازه این سریال خیلی خیلی بهتر از خاندان آژدها هستش

 • Azad شهریور ۲۴, ۱۴۰۱

  صدرصد ارباب ارباب همه سریالهاست فیلمنامه ایناهمه کپی وایده اربابن