همه آنچه که طرفداران «حلقه های قدرت» باید در مورد تاریخچه موردور و کوه نابودی بدانند

همه آنچه که طرفداران «حلقه های قدرت» باید در مورد تاریخچه موردور و کوه نابودی بدانند

سریال ارباب حلقه ها: حلقه های قدرت (The Lord of the Rings: The Rings of Power)  اساس افسانه موردور (Mordor) و کوه هلاکت یا نابودی (Mount Doom) توسعه یافته است که بخش زیادی از جذابیت دنیای فانتزی جی آر آر تالکلین را به خود اختصاص داده است. داستانی که اکنون در سریال حلقه های قدرت آمازون در حال روایت شدن است، بخشی کلیدی از تاریخ زمین میانی به شمار می آید. تاکنون، این سریال بسیار محبوب تصویری جذاب از منشأ و پیشنه کوه هلاکت و موردور ایجاد کرده است.

همه چیز در مورد تاریخچه کوه نابودی و موردور در سریال حلقه های قدرت

در شرایطی که سریال حلقه های قدرت ادامه دارد، بدون شک اطلاعات بیشتری در مورد اینکه چه اتفاقی برای موردور رخ داد دریافت خواهیم کرد. اما انتظار نداریم اتفاقاتی که در سریال رخ می دهند بیشتر از این باز شوند، به ویژه از آنجا که داستان این سریال صرفاً در عصر دوم رخ می دهد، اما درگیری های اصلی در فیلم های ارباب حلقه ها و هابیت ها در عصر سوم روایت می شوند. از آنجایی که اتفاقات بسیاری در طول ماجرای این دو هویت در داستان های تالکین رخ داده است، بخش های زیادی از آنچه که در ادامه برای سرزمین موردور و کوه نابودی در کتاب های تالکین رخ داده مشخص است. در ادامه این مطلب می خواهیم همه چیز را در مورد تاریخ سرزمین موردور و کوه نابودی در فرانچایز ارباب حلقه ها فاش کنیم.

کوه نابودی چطور شکل گرفت؟

مدت ها پیش از اینکه موردور اعتبار کنونی اش را به عنوان پایگاه اصلی برخی از شخصیت های منفی اصلی دنیای ارباب حلقه ها بدست آورد، قلمرو این شخصیت ها در سرزمینی به نام آنگباند بود. آنجا بود که مورگوث، از شخصیت های شیطانی پیش از ساورون و بزرگ ترین تهدید برای زمین میانی در ارباب حلقه ها، بر این منطقه حکمرانی کرده و آتشفشان ها و رشته کوه های خطرناکی را برای حفاظت از خود در برابر مهاجمان احتمالی ایجاد کرده بود. وقتی آنگباند در عصر اول در نبرد موسوم به نبرد خشم از بین رفت، مورگوث تصمیم گرفت امپراطوری جدیدی بسازد. این زمانی است که ارباب تاریکی از قدرت هایش برای خلق کوه نابودی استفاده می کند. اما این کوهستان در ابتدا یک کوه آتشفشانی فعال نبود و سال ها بدون فعالیت باقی ماند و تا مدت ها بعد فعال نشد.

کوه نابودی در حلقه  های قدرت فوران می کند

یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین اتفاقات در خط زمانی ارباب حلقه ها در اپیزود ششم سریال حلقه های قدرت رخ می دهد. در حالی که نبرد با اورک ها هنوز در سرزمین های جنوبی جریان دارد، یکی از روستاییان شمشیر افسانه ای ارباب حلقه ها را فعال می کدن که فوران آتشفشانی بزرگی از کوه نابودی را موجب می شود. این فوران آتشفشانی نه تنها خانه های مردمانی که در نزدیکی کوه زندگی می کنند را نابود می کند بلکه ظاهراً تمام طبیعت منطقه را از بین برده و تغییری بزرگ در عوارض زمین را موجب می شود. عمق تاثیر این انفجار بر سرزمین های جنوبی در اپیزود هفتم حلقه های قدرت توسط شخصیت آدار عیان می شود که مدعی است سرزمین های جنوبی دیگر وجود نداشته وبه تمامی از بین رفته است. در پایان این اپیزود تایید می شود که سرزمین های جنوبی در نقشه زمین میانی با موردور جایگزین شده است.

موردور به مرکز فرماندهی ساورون تبدیل می شود

غیر از ظهور در قالب یک شخصیت شیطانی ماسک دار، ساورون هنوز در سریال حلقه های قدرت خود را نشان نداده است. اما بر کسی پوشیده نیست که او در نهایت در سرزمین هایی که با نام سرزمین های جنوبی شناخته می شود ظاهر خواهد شد. در کتاب های تالکین، گفته می شود که ساورون در عصر دوم به موردور نقل مکان می کند. آنجاست که او باراد-دور را می سازد که پناهگاه اصلی او تا زمان سقوطش در پایان عصر سوم به شمار می رود. بعد از ایجاد پایگاهی در موردور، ساورون توجهش را به سمت ساخت یک ارتش تغییر می دهد. برای چند قرن آینده، اورک ها از سراسر زمین میانی توجه شان را به سمت موردور منتقل می کنند و راهشان را به سمت خانه جدید ارباب تاریکی تغییر می دهند.

ساورون حلقه را می سازد

برای ساورون، کشاندن اورک ها به سمت خود تنها بخش کوچکی اش نقشه بزرگش است. او به متحد شدن با رهبران انسانی دیگر و تمدن الف ها نیز علاقه دارد. در نهایت او تصمیم می گیرد حلقه های قدرت را خلق کند که گروهی از ۲۰ حلقه با قدرت های جادویی هستند. با کمک هایی که الف ها در این کار به او می کنند، ساورون خود بر ساخت حلقه های قدرت نظارت می کند که قرار بوده بین الف ها، کوتوله ها و انسان ها تقسیم شوند. بدون اطلاع این متحدان، ساورون حلقه دیگری نیز می سازد که از همه حلقه های دیگر قدرتمندتر است. این حلقه، همانی که بعدها در فیلم های ارباب حلقه ها توسط گولوم، بیلبو و فرودو پوشیده می شود، شخصاً توسط ساورون ساخته می شود که از آتش کوه نابودی برای ساخت آن استفاده شده است. البته هدف از ساخت این حلقه استفاده از آن برای کنترل کردن کسانی بود که ۲۰ حلقه دیگر را می پوشیدند.

ساورون در فتح سرزمین های میانی شکست می خورد

علیرغم نقشه دقیقی که ساورون کشیده بود، او نتوانست بزرگ ترین هدفش را محقق کند. مطلع شدن الف ها از نیت واقعی ساورون، دخالت نومنور، و دیگر فاکتورها مانع از آن می شوند که ساورون بتواند زمین میانی را فتح کند. اگر چه او موفق می شود موفقیت هایی در مبارزات خود کسب کند اما با مقاومت شدیدی از جانب دشمنانش مواجه شده و در نهایت عقب رانده می شود. شکست های او باعث می شود که ارباب تاریکی از سرزمین هایی که فتح کرده دست کشیده و به موردور عقب نشینی کند. شکست خورده اما زنده، ساورون منتظر فرصت دیگری برای حمله است و به همین خاطر چند قرن دیگر بدون تحرک باقی می ماند اما بعدها ارتش دیگری تشکیل داده و تلاش دیگری برای تسخیر زمین میانی انجام می دهد که آن هم به نتیجه نمی رسد.

موردور مورد حمله قرار گرفته و حلقه اصلی از دست می رود

در نهایت، بعد از قرن ها مبارزه بین ساورون و دشمنانش از مردمان نومنور، نیروهای ساورون شکسته خورده و در عصر میانی است که دشمنان ساورون به درون مرزهای موردور نفوذ می کنند. آن ها چنان در شکست دادن ارتش اورک های ساورون موفق می شوند که ساورون حلقه اصلی اش را از دست داده و به دست ایزیلدور می افتد. ایزیلدور حتی به کوه نابودی نیز می رسد، قلعه باراد-دور را نابود کرده و فرصتی برای نابودی حلقه از طریق انداختن آن درون شعله ها پیدا می کند. اما در این نقطه است که قدرت حلقه بر او مستولی شده و این موضوع باعث می شود که وی حلقه را درون شعله ها نیندازد. اگر چه حلقه در این نبردها جان سالم به در می برد اما اتفاقاتی که در موردور رخ می دهد به شکست ساورون می انجامد که هم جنگ را می بازد و هم برج و ارزشمندترین دارایی اش را از دست می دهد.

همه چیز در مورد تاریخچه کوه نابودی و موردور در سریال حلقه های قدرت

حلقه نابود می شود

داستان شناخته شده ساورون همان چیزی است که در ماجراهای ارباب حلقه ها به آن پرداخته می شود. قرن ها بعد از ارباب حلقه ها: حلقه های قدرت و در عصر سوم، ساورون باراد-دور را از نو می سازد. یک بار دیگر ارتشی عظیم از اورک ها تشکیل داده تا در به بردگی کشیدن و فتح زمین میانی به او کمک کنند. در این نبرد خونین که با نام نبرد حلقه شناخته می شود، ساورون از ارتش اورک های خود برای نابود کردن نیروهای دشمن استفاده می کند، همان اتفاقاتی که در فیلم های ارباب حلقه ها شاهد آن ها هستیم. او همچنین مدتی مشغول تلاش برای بازگرداندن حلقه اصلی می شود اما موفقیتی در این زمینه بدست نمی آورد.

در بحبوحه نبردها، آراگورن نقشه ای برای رساندن فرودو و سم به کوه نابودی می کشد. اگر چه مشکلاتی وجود دارد اما این استراتژی موثر بوده و حلقه در آتش همان کوهی که آن را ساخته، ذوب می شود. در شرایطی که حلقه اصلی از بین رفته است، باراد-دور بار دیگر نابود می شود و ساورون قدرتش را از دست می دهد. شکست او راه را برای ارتش آراگورن به منظور نابودی اورک هایی که هنوز در آن منطقه حضور دارند فراهم ساخته و در نهایت تهدید موردور برای همیشه پایان می یابد.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود