معمای جالب و چالش برانگیز مسابقه شترها برای بدست آوردن ارث پدر

معمای جالب و چالش برانگیز مسابقه شترها برای بدست آوردن ارث پدر

در زمان‌هایی که به یک استراحت کوتاه نیاز دارید و در عین حال می‌خواهید اوقات مفرح و سرگرم کننده‌ای هم داشته باشید، حل معما بهترین کار است. معماها، چه ساده و چه دشوار، ما را با نوعی از چالش برای پیدا کردن پاسخ درگیر می‌کنند و از طرفی توانایی تفکر انتقادی را در ما رشد می‌دهند.

در ادامه یک معمای سریع با چرخشی کوچک و منطقی برایتان آورده‌ایم که امیدواریم از آن لذت ببرید.

مسئله

یک شیخ بانفوذ و قدرتمند عرب تصمیم می‌گیرد مسابقه ای برگزار کند تا ببیند کدام یک از دو پسرش ثروت قابل توجه او را به ارث می برند. او به آن‌ها می‌ گوید که با شترهای خود به شهری دوردست مسابقه بدهند، اما کسی که شترش دیرتر برسد ثروت را به ارث می‌برد.

دو پسر به راه افتادند و مصمم بودند که میراث پدر را به دست آورند. آنها روزها در صحرا سرگردان بودند و هر کدام سعی می‌کردند بیشتر از دیگری دوام بیاورند. سرانجام در راه به مردی خردمند و دانا برمی‌خورند و از او نصیحت می خواهند. پس از صحبت این مرد با دو پسر، آنها بلافاصله به روی شترها می پرند و با تمام سرعت و توان به سمت شهر مورد نظر می ‌تازند.

مرد خردمند به پسرها چه گفت؟

معمای جالب مسابقه شترها که مغزتان را به چالش می‌کشد

راهنمایی:

مرد خردمند خیلی عاقل است! (نیازی به راهنمایی ندارید.)

.

.

.

.

.

.

راه حل:

به یاد داشته باشید، صاحب شتری که آخر از همه به شهر می‌ رسد، ثروت را به دست می آورد. پس می‌ توان گفت مرد دانا به دو پسر گفته شترهایشان را با هم عوض کنند. در این صورت هر کدام برای دیرتر رسیدن شتر خودش که حالا برادر دیگر سوار بر آن است کافی است با تمام سرعت به سمت شهر مورد نظر بتازند.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود