خروج تمام زنان از کشور تنها با اذن سرپرست امکان پذیر خواهد بود؟

خروج تمام زنان از کشور تنها با اذن سرپرست امکان پذیر خواهد بود؟

روز گذشته همه رسانه ها از این نوشتند که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه خود لایحه ای را به تصویب رسانده که بر اساس آن زنان برای خروج از کشور نیاز به سرپرست خواهند داشت. تا پیش از این مصوبه، تنها زنان متاهل برای خروج از کشور به اذن شوهر نیاز داشته و زنان مطلقه و دختران مجرد بالای ۱۸ سال نیازی به اخذ اجازه خروج نبودند.

تغییر قانون اجازه خروج زنان از کشور

بر اساس این خبرها، سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس درباره این قانون جدید گفته بود: «در جلسه امروز لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقیمانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور در جلسه امروز جمع‌بندی شد… اعضای کمیسیون در جلسه امروز خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود. همچنین اعضای کمیسیون در مصوبه امروز خود مجازات هتک حرمت به بانوان را تشدید کردند».

اما ساعاتی بعد ایسنا از قول رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نوشت که این کمیسیون در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، مصوبه‌ای درباره لزوم کسب اجازه همه زنان از سرپرست خود جهت خروج از کشور نداشته است. به نقل از ایسنا، موسی غضنفرآبادی درباره وایرال شدن خبری درباره مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر لزوم کسب اجازه همه زنان از سرپرست خود جهت خروج از کشور در فضای مجازی تاکید کرد: «چنین موضوعی در کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اصلاً مطرح نشده است. در جریان رسیدگی به لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی مواردی را که مورد نظرمان بوده است را اعمال کرده‌ایم؛ ممکن است که نماینده‌ای نظری شخصی درباره این لایحه داشته باشد که من از آن بی اطلاع باشم اما در پیشنهادات مطرح شده و همچنین مصوبات این کمیسیون چنین موضوعی وجود ندارد».

تغییر قانون اجازه خروج زنان از کشور

شرایط خروج زنان متاهل از کشور

براساس قانون برای اینکه زنان متاهل بتوانند از کشور خارج شوند اصولاَ نیاز به اجازه همسر دارند مگر در مواردی خاص. براساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه و پاسپورت زنان متاهل نیاز به اجازه همسر دارد و براساس ماده ۱۹ همین قانون، در صورتی که زوج از اجازه خروج به زوجه خود امتناع نماید، گذرنامه زوجه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. بنابراین زوج می تواند هر زمان که بخواهد اجازه خروج داده شده را ملغی کند. اما در موارد زیر بانوان متاهل نیازی به اجازه خروج از کشور از شوهرانشان نداشتند:

 • زن و شوهر با هم مقیم خارج از کشور هستند.
 • زنانی که با همسر خارجی ازدواج کرده اند ولی به تابعیت ایرانی باقی مانده باشند.
 • براساس نظریه شورای نگهبان زنانی که عازم سفر حج تمتع هستند.
 • در صورتی که خروج از کشور به صورت شرط ضمن عقد آمده باشد.
 • در صورتی که خروج اضطراری زن لازم بوده و دادستان نیز با آن موافقت کند.
 • درصورتی که زن دارای وکالت خروج از کشور باشد.

تغییر قانون اجازه خروج زنان از کشور

پیش از این، برای خروج از کشور، دختران مجرد زیر ۱۸ سال به اجازه محضری پدر و قیم قانونی شان نیاز داشتند و بدون اجازه این دو حتی امکان دریافت گذرنامه نیز نداشتند.صدور گذرنامه جداگانه و خروج از کشور برای زنان در قید زوجیت و افراد زیر ۱۸ سال منوط به موافقت شوهر، ولی و یا قیم ایشان بود.

بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه، برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود:

 • اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.
 • بانوان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است.

لازم به ذکر است که زنانی که با همسر خود مقیم خارج از کشور هستند و بانوانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی خود باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی می باشند.

تغییر قانون اجازه خروج زنان از کشور

شرایط خروج دختران مجرد زیر ۱۸ سال از کشور

بطور کلی قوانین خروج از کشور برای دختران مجرد زیر ۱۸ سال با دختران بالای ۱۸ سال متفاوت است. طبق ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده این چنین آمده است که صغیر و مجنون را نمی­توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد.

بر این اساس تنها راه خروج از کشور برای دختران زیر ۱۸ سالی مجرد، اجازه کتبی پدر و دریافت گواهی از دادگاه است. دادگاه نیز پس از تصمیم­گیری در این زمینه اجازه خروج را صادر می­کند. در غیر این صورت اجازه خروج از کشور را ندارند.

دختر مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور نیاز به اجازه ندارد اما دختری که به سن قانونی نرسبده است، نیازمند اجازه ولی یا قیم است. زن متاهل چه کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد چه بالای ۱۸ سال باشد برای خروج کشور، نیازمند اجازه شوهر میباشند؛ مگر اینکه در عقدنامه اجازه خروج کشور را به عنوان شرط ضمن از شوهر اخذ کرده باشند یا بعد از عقد، از شوهر اجازه خروج از کشور در قالب وکالت بلاعزل دریافت کنند.

تغییر قانون اجازه خروج زنان از کشور

ماده ۱۸ قانون گذرنامه موارد اضطراری را از حکم خارج نموده و در این شرایط زن برای خروج از کشور نیازمند اجازه شوهر نمی باشد. قانونگذار در موار اضطراری، اجازه دادستان را لازم دانسته است. منظور از اجازه دادستان اعلام موافقت کتبی از سوی شخص دادستان به اداره گذرنامه جهت صدور گذرنامه زن برای عزیمت به خارج از کشور است.
دریافت اجازه خروج از کشور از همسر نیز نیازمند گواهی امضا شوهر ر دفترخانه ثبت اسناد و با احراز هویت وی توسط دفترخانه است. لازم به ذکر است اجازه خروج از کشور صرفا با وکالت رسمی و در دفتر اسناد رسمی قابل قبول می باشد.

ماده ۱۸ قانون گذرنامه: برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
۱-(اصلاحی ۱۳۸۰/۳/۲۳) – اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.
۲- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.
۳- زنان شوهردار و لو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است.زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

ماده ۱۹ قانون گذرنامه:  در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

دیجیاتو
۶ نظر

ورود

 • …….. بهمن ۱۱, ۱۴۰۱

  خدایا شکرت، هرچی بیشتر میگزره، تحجر و عقب افتادگی این جماعت بیشتر خودشو نشون میده. 😄
  درسی برای آیندگان که اینها رو خوب بشناسند. نسل ما که سوخت، نسل های بعد بیاد داشته باشند که این عمله خرافه و تعصب چه میکنند با انسانیت🙏
  اینها که ادعا میکنند به زن کرامت دادند ولی تا حد جنس ضعیف و بی خرد پایین آوردند. زنان بالغ و تحصیل کرده رو هم لایق این نمیدونن که اختیار سرنوشت خود و آینده خود رو داشته باشه.
  خوب نشون دادن جهالت اینها انتها نداره

 • حاج محمود بهمن ۱۱, ۱۴۰۱

  زن را چه به خارج!!!فقط باید به امور خانه داری و بچه داری بپردازند

 • حامد بهمن ۱۲, ۱۴۰۱

  رقابت سنگین طالبان و جمهوری اسلامی

  • شرف طالبان به ز اینها بهمن ۱۲, ۱۴۰۱

   شرف طالبان بهتره.
   حداقل اونا صفر تا صد دین رو اجرا میکنن.
   اینجا هرچی که باعث گشاده تر شدن سفره میشه و سودشونه رو اجرا میکنن.
   بزار مثال بزنم. یکی از اشناهامون نه سواد درست حسابی داره و نه حتی دیپلم. از قدیم رییس اداره ایی استانی هست. ماشینش پارس بود ۱۵ سال پیش. ۱۰ سال پیش سمند خرید. ۳ سال پیش ایکس۲۲ خرید. یه اپارتمان تهران داره اطراف پیروزی.
   یه خونه ۴ طبقه اینجا تو شهرمون داره. ۸ تا واحد. زمینش ۳۰۰ متره. زمین ۳۰۰ متری اصلا لاکچریه تو شهرمون. اکثرا ۱۲۰ متری هست تو شهرمون.
   ماهی ۲ میلیون تومن فقط فیلتر میخره برای دستگاه فیلتر. دستگاه فیلتر رو بعد کنتور کار گذاشته. یعنی حتی اب دستشوییش فیلتر میشه.
   دوتا پسراش یکی مهندسه دفتر مشاوره مهندسی ساخت و ساز داره. اون یکی مغازه تو بازار داره ۵ میلیارد تومن قیمت مغازه هست.
   پدر من باهاش همکلاس بود. پدر من درسهاش بهتر بود. پدر من لبنان فوق لیسانس گرفت. پدر من برگشت. تو جبهه مجروح شد. ۵ سال کامل تو جبهه بود. پدر من بعد جنگ ۱۰ سال معلمی کرد. پدر من معلم نمونه سال استان هم شد. ۵ سال طرح روستایی رفت. پدر من الان یه خونه داره که به خاطر قضیه ایی فروخت الان اجاره نشینه. من اجاره نشین. برادرام خب زحمت کشیدن اپارتمان ۸۰ متری دارن اونم تو محله رو به پایین شهر. پدر من نه روزه هاش ترک شده نه نمازش. اما تا الان پیشونیش پینه نبسته. حتی جای مهر هم نیست. معلوم نیست این مسعولین خدام مملکت چطور نماز میخونن پیشونیشون یکی دوساله پینه میبنده. اصلا مگه میشه هم به مردم خدمت کرد هم نماز خوند.
   بلکه برعکسه. اونیکه خدمت میکنه مثل پدرمن ۱ روز تو راهه تا به منطقه ی محروم برسه تا خدمت کنه و ۱ روز هم برمیگرده. فرصت نماز شاید پیدا نکنه.

 • حاج حشمت بهمن ۱۲, ۱۴۰۱

  کار بسیار پسندیده ای است
  همینجوری گستاخ هستند
  وای به روزی که سرخود شوند

  • Parnam اسفند ۲, ۱۴۰۱

   ت.ف به ….نداشتت، ت.ف به مغز متحجرت