توضیحات فولاد مبارکه در خصوص درآمد حاصل از صادرات

توضیحات فولاد مبارکه در خصوص درآمد حاصل از صادرات

سلب مسئولیت: روزیاتو صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در خصوص نحوه فروش و نرخ فروش ارز حاصل از صادرات محصولات بیان کرد فروش ارزهای مذکور صرفا از طریق سامانه نیما و مطابق با بخشنامه‌های بانک مرکزی و بر اساس قیمت رقابتی و با در نظرگرفتن صرفه و صلاح شرکت و رعایت مقررات مربوطه از طریق صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی انجام شده و تسویه حساب‌های آن نیز در همین چارچوب صورت گرفته است. این شرکت در نظر دارد به منظور پرداخت مبالغ ارزی مرتبط با قراردادهای توسعه و خریدهای مواد اولیه و سایر موضوعات گروه فولادمبارکه از منابع ارزی حاصل از صادرات خود استفاده نماید. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بخش عمده‌ای از وجوه مذکور در اولویت، صرف پرداخت‌های مذکور گشته و در صورت وجود وجوه مازاد بر نیاز، شرکت مطابق با مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اعلامی بانک مرکزی و با رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به فروش وجوه مازاد ارزی خود اقدام خواهد نمود.

توضیحات فولاد مبارکه در خصوص درآمد حاصل از صادرات

 منبع

بدون نظر

ورود