سرگرمی نوروزی؛ با این معماهای چالشی خود را محک بزنید

سرگرمی نوروزی؛ با این معماهای چالشی خود را محک بزنید

ذهن ما برای آنکه بتواند با بالا رفتن سن مان کماکان به رشد و پرورش ادامه دهد، به تمرینات منظم نیاز دارد. به همین دلیل، کارشناسان توصیه می کنند همچون ورزش های فیزیکی از ورزش های ذهنی نیز بهره بگیرید تا جلوی درجا زدن ذهن خود را بگیرید.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

کدام مرد شوهر این زن است؟

معمای شماره ۲

یکی از لیوان های ردیف اول را طوری جا به جا کنید که ترتیب شان به شکل ردیف دوم درآید.

معمای شماره ۳

کدام بند به دم سگ متصل است؟

معمای شماره ۴

۴ اشکال در این تصویر وجود دارد. آن ها را پیدا کنید.

معمای شماره ۵

اگر شکل بالا مساوی ۵ باشد، شکل پایین مساوی چه عددی است؟

معمای شماره ۶

کدام زن واقعاً باردار نیست؟

معمای شماره ۷

ایراد این تصویر چیست؟

معمای شماره ۸

۲ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که ۷ مثلث به دست آید.

معمای شماره ۹

کدام زن ثروتمند نیست؟

معمای شماره ۱۰

ایراد این تصویر چیست؟

معمای شماره ۱۱

جای علامت سؤال چه شکلی باید قرار گیرد؟

معمای شماره ۱۲

یک گربه در این اتاق پنهان شده. می توانید پیدایش کنید؟

معمای شماره ۱۳

در این تصویر چند کتاب وجود دارد؟

معمای شماره ۱۴

کدام گزینه باید جای علامت سؤال قرار گیرد؟

معمای شماره ۱۵

یک شمع در این تصویر وجود دارد. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۶

شکل چهارم کدام گزینه است؟

معمای شماره ۱۷

در این تصویر چند نفر وجود دارد؟

معمای شماره ۱۸

با توجه به ۳ معادله ی قبلی، جواب معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۹

۲ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که دو طرف معادله برابر شود.

معمای شماره ۲۰

در جای خالی چه عددی باید قرار گیرد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

مرد سمت راست شوهر این زن است. عکس او روی صفحه ی تلفن همراه زن قرار دارد.

جواب معمای شماره ۲

آب درون لیوان اول را داخل لیوان چهارم بریزید و لیوان خالی را در انتهای ردیف قرار دهید.

جواب معمای شماره ۳

بند شماره ۲

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

عدد ۵ تعداد مربع های شکل بالا را نشان می دهد.

بنابراین برای ب دست آوردن عدد شکل پایین باید مربع های آن را شمرد که مقدار آن ۱۴ تا است.

جواب معمای شماره ۶

زن سمت واقعاً باردار نیست. او یک بالش زیر لباس خود قرار داده که قسمتی از آن بیرون زده است.

جواب معمای شماره ۷

پسر برای قطع درخت از وسیله ی اشتباهی استفاده می کند. او به جای تبر، کلنگ در دست دارد.

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

زن سمت چپ ثروتمند نیست. لوگوی آدیداس روی لباسش درست نیست که نشان می دهد او لباس اصل به تن ندارد.

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

از چپ به راست، در هر تصویر تعداد اضلاع یک رقم کاهش یافته است.

بنابراین شکل آخر باید مثلث باشد.

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

۵ کتاب

جواب معمای شماره ۱۴

در هر ردیف ۲ رنگ تاس آبی و یک رنگ تاس صورتی وجود دارد.

علاوه بر این، رقم تاس ها در ردیف، ۲ ، ۳ و ۵ است.

بنابراین گزینه ی D صحیح است.

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

در مربع های سمت، شکل بالا و پایین عکس یکدیگرند.

بنابراین گزینه A صحیح است.

جواب معمای شماره ۱۷

۷ نفر.

علاوه بر ۶ بازدیدکننده، یک نفر هم پشت تابلوی نقاشی پنهان شده است.

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

این معما به هر دو روش زیر قابل حل است:

جواب معمای شماره ۲۰

هر عدد حاصل ضرب ارقام عدد قبلی خود است.

بنابراین جواب عدد ۸ است.

۷ ضربدر ۷ مساوی با ۴۹

۴ ضربدر ۹ مساوی با ۳۶

۳ ضربدر ۶ مساوی با ۱۸

۱ ضربدر ۸ مساوی با ۸

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود