سرگرمی نوروزی؛ معماهایی چالش برانگیز که حل آن ها کار هر کسی نیست

سرگرمی نوروزی؛ معماهایی چالش برانگیز که حل آن ها کار هر کسی نیست

حل معما بهترین گزینه برای وقت هایی است که به دنبال چیزی همزمان سرگرم کننده و مفید هستید. معماها حافظه، سرعت پردازش و به طور کلی فعالیت ذهنی را ارتقا می بخشند و در عین حال، بسیار مفرح اند و حل آن ها حس موفقیت به ما می دهد.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

اشتباه این تصویر چیست؟

معمای شماره ۲

با توجه به ۳ معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۳

عدد ۱۰۷ را پیدا کنید

معمای شماره ۴

این تصویر چه ایرادی دارد؟

معمای شماره ۵

پشت در ِ اول ماهی های خطرناک پیرانیا انتظارتان را می کشند، در ِ دوم به سیم های برق لخت و آب باز می شود، پشت در ِ سوم یک نینجای بی رحم وجود دارد و با باز کردن در ِ چهارم با تمساحی گرسنه رو به رو خواهید شد.

عبور از کدام در بی خطر است؟

معمای شماره ۶

با توجه به ۳ معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۷

اشکال این تصویر چیست؟

معمای شماره ۸

اگر تصویر بالا مساوی ۵ باشد، تصویر پایین مساوی چه عددی خواهد بود؟

معمای شماره ۹

میان این دو تصویر چند تفاوت می بینید؟

معمای شماره ۱۰

ایراد این تصویر چیست؟

معمای شماره ۱۱

با توجه به ۳ معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۲

کدام گزینه باید جای علامت سؤال قرار گیرد؟

معمای شماره ۱۳

اشتباه این تصویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۴

با جا به جا کردن تنها یک چوب کبریت، ۲ طرف معادله را با یکدیگر برابر کنید.

معمای شماره ۱۵

جای علامت های سؤال چه اعدادی باید قرار گیرد؟

معمای شماره ۱۶

ایراد این تصویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۷

با توجه به ۳ معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۸

در این تصویر چند مربع می بینید؟

معمای شماره ۱۹

اشکال این تصویر چیست؟

معمای شماره ۲۰

ابتدا رابطه ی میان اعداد در مثلث ها را پیدا کنید و سپس بر اساس آن تعیین کنید به جای علامت سؤال چه عددی باید قرار گیرد.

معمای شماره ۲۱

میان این دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

کفش فوتبال این بازیکن میخ ندارد.

جواب معمای شماره ۲

پاسخ ۳۶ است.

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

تصویر زن در آینه درست نیست.

جواب معمای شماره ۵

پاسخ در ِ دوم است.

تا زمانی که سیم های برق با آب تماس نداشته باشند خطری تهدیدتان نمی کند.

جواب معمای شماره ۶

پاسخ ۵۶ است.

جواب معمای شماره ۷

در سوی دیگر پل هیچ آبی وجود ندارد.

جواب معمای شماره ۸

عدد ۵ تعداد مثلث های درون تصویر بالا را نشان می دهد.

بنابراین پاسخ ۹ است.

جواب معمای شماره ۹

۲ تفاوت

جواب معمای شماره ۱۰

مرد به جای کارد و چنگال، ۲ چنگال در دست گرفته.

جواب معمای شماره ۱۱

پاسخ ۲۳ است.

جواب معمای شماره ۱۲

گزینه A صحیح است.

جواب معمای شماره ۱۳

جوراب های زن دو رنگ هستند.

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

هر یک از اعداد ردیف پایین، عدد ردیف بالای خود منهای ۳ هستند.

بنابراین پاسخ اعداد ۱ و ۲ است.

جواب معمای شماره ۱۶

این قاب برعکس به دیوار نصب شده.

جواب معمای شماره ۱۷

پاسخ ۲۷ است.

جواب معمای شماره ۱۸

۵۱ مربع

جواب معمای شماره ۱۹

این ماشین پلاک جلویی ندارد.

جواب معمای شماره ۲۰

در هر مثلث، عدد بالایی منهای عدد سمت چپ و سپس حاصل این تفریق، ضربدر عدد سمت راست شده است.

بنابراین پاسخ ۱۴ است.

جواب معمای شماره ۲۱

یک تفاوت

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
یک نظر

ورود

  • نمیگم فروردین ۱۱, ۱۴۰۲

    در معمای ششم چرا قهوه ای هشته؟