سرگرمی نوروزی؛ چند معمای مفرح برای پرورش ذهن

سرگرمی نوروزی؛ چند معمای مفرح برای پرورش ذهن

تجربه ی روش های مختلف برای پرورش ذهن به فعال نگه داشتن آن کمک می کند و معماها مفرح ترین راه برای این منظور هستند.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

کدام مرد پدر نوزاد است؟

معمای شماره ۲

بابانوئل متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۳

با توجه به ۳ معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۴

۲ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که دو طرف معادله با یکدیگر برابر شود.

معمای شماره ۵

در یک خانه تنها ۳ اتاق وجود دارد؛ اولی مملوء از آتش است، در دومی ۴ شیر است که یک سال است چیزی نخورده اند و در سومی نیز ۸ خون آشام تشنه وجود دارد.

ماندن در کدام اتاق بی خطر است؟

معمای شماره ۶

کدام یک از گزینه های سمت راست با سایه ی سمت چپ مطابقت دارد؟

معمای شماره ۷

کلمه ی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۸

با ۴ خط صاف، همه ی نقاط را به یکدیگر متصل کنید.

معمای شماره ۹

اشتباه این تصویر چیست؟

معمای شماره ۱۰

شئ گرانبهایی از یک عمارت به سرقت رفته است و ۲ مظنون این حادثه آشپز و باغبان عمارت هستند. باغبان ادعا می کند تمام روز را در باغ عمارت مشغول کار بود و وقتی بوی سوختگی احساس کرد با آتش نشانی تماس گرفت. آشپز هم ادعا می کند که تمام صبح را در آشپزخانه مشغول کار بود.

کدام شان دروغ می گوید؟

معمای شماره ۱۱

میان این دو تصویر چند اختلاف می بینید؟

معمای شماره ۱۲

ایراد این تصویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۳

کدام آدم برفی با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۱۴

کدام یک از این ۳ نفر زندانی فراری است؟

معمای شماره ۱۵

با توجه به ۲ معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی سوم را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۶

عدد ۵۴۶ را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۷

با توجه به ۳ معادله ی قبلی، پاسخ معادله ی چهارم را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۸

۳ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که دو طرف معادله با یکدیگر برابر شود.

معمای شماره ۱۹

اشتباه این تصویر را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۰

کلمه ی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۲۱

این دو تصویر چند تفاوت با یکدیگر دارند؟

معمای شماره ۲۲

گوزنی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

پاسخ مرد سمت چپ است.

نامی که روی پتوی نوزاد قرار دارد، روی بازوی این مرد هم تتو شده است.

جواب معمای شماره ۲

رنگ سگک کمربند این بابانوئل با بقیه متفاوت است.

جواب معمای شماره ۳

پاسخ ۳۸ است.

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

پاسخ اتاق دوم است.

چون شیرها بر اثر گرسنگی تلف شده اند.

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

حداکثر رقم در منچ ۶ است، اما روی یک ضلع این منچ عدد ۷ وجود دارد.

جواب معمای شماره ۱۰

پاسخ آشپز است.

آشپز کیک را سوزانده که معنایش این است که باغبان درست می گفت و آشپز برای مدتی آشپزخانه را ترک کرده بود.

جواب معمای شماره ۱۱

۲ اختلاف

جواب معمای شماره ۱۲

قوری دسته ندارد.

جواب معمای شماره ۱۳

این آدم برفی یک دکمه کمتر از بقیه دارد.

جواب معمای شماره ۱۴

پاسخ زن سمت چپ است.

گوی پشت سر زن نه توپ بولینگ، بلکه غل و زنجیر است.

جواب معمای شماره ۱۵

پاسخ ۱۳ است.

در هر معادله پس از به دست آوردن حاصل ضرب، ارقام آن با یکدیگر جمع شده است.

بنابراین، ۱۳ ضربدر ۱۳ مساوی است با ۱۱۵۶. جمع ارقام این حاصلضرب، ۱۳ است.

جواب معمای شماره ۱۶

جواب معمای شماره ۱۷

پاسخ ۶۳ است.

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

درون دستگاه توستر یک چای کیسه ای وجود دارد.

جواب معمای شماره ۲۰

جواب معمای شماره ۲۱

۲ تفاوت

جواب معمای شماره ۲۲

کلاه این گوزن منگوله ندارد.

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود