سرگرمی نوروزی؛ معماهای چالشی برای آن هایی که ادعای تیزبینی دارند

سرگرمی نوروزی؛ معماهای چالشی برای آن هایی که ادعای تیزبینی دارند

گرچه همه ی ما به اندازه ی کافی در تشخیص جزئیات سریع نیستیم، اما همیشه می توانیم با چالش کشیدن خود دقت مان را بالا ببریم. ما هم چند معمای تصویری سرگرم کننده برایتان آماده کرده ایم که در هر یک از آن ها باید تصویر متفاوت را پیدا کنید.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

معمای شماره ۲

معمای شماره ۳

معمای شماره ۴

معمای شماره ۵

معمای شماره ۶

معمای شماره ۷

معمای شماره ۸

معمای شماره ۹

معمای شماره ۱۰

معمای شماره ۱۱

معمای شماره ۱۲

معمای شماره ۱۳

معمای شماره ۱۴

معمای شماره ۱۵

معمای شماره ۱۶

معمای شماره ۱۷

در هر یک از معماهای زیر تصویری که جفت ندارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۸

معمای شماره ۱۹

معمای شماره ۲۰

معمای شماره ۲۱

معمای شماره ۲۲

معمای شماره ۲۳

معمای شماره ۲۴

معمای شماره ۲۵

معمای شماره ۲۶

معمای شماره ۲۷

معمای شماره ۲۸

معمای شماره ۲۹

معمای شماره ۳۰

معمای شماره ۳۱

معمای شماره ۳۲

معمای شماره ۳۳

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

جواب معمای شماره ۱۷

جواب معمای شماره ۱۸

جواب معمای شماره ۱۹

جواب معمای شماره ۲۰

جواب معمای شماره ۲۱

جواب معمای شماره ۲۲

جواب معمای شماره ۲۳

جواب معمای شماره ۲۴

جواب معمای شماره ۲۵

جواب معمای شماره ۲۶

جواب معمای شماره ۲۷

جواب معمای شماره ۲۸

جواب معمای شماره ۲۹

جواب معمای شماره ۳۰

جواب معمای شماره ۳۱

جواب معمای شماره ۳۲

جواب معمای شماره ۳۳

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود