کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده اند

کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده اند

یهودا دویر نویسنده کتاب یکی از آن روزها است که توانسته عشق میلیون ها مشترک خود را در اینستاگرام و فیس بوک جلب کند. آثار این هنرمند بسیار گویا هستند و نشان دهنده عشق او به همسرش مایا است که او نیز عاشق هنر است و نقاشی می کشد. آنها تقریباً ۱۰ سال است که با هم هستند و موفق شدند ازدواجی عالی بر اساس مراعات، محبت و طنز ایجاد کنند. این تصاویر نشان می دهد که چرا زندگی مشترک آنها خوب پیش رفته است.

۱.

کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده است

۲.

کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده است

۳.

کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده است

۴.

کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده است

۵.

کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده است

۶.

کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده است

۷.

کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده است

۸.

کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده است

۹.

کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده است

۱۰.

کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده است

۱۱.

کمیک‌های یک هنرمند از زندگی خانوادگی خود که بسیار محبوب شده است

منبع: bright side
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود