تست هوش؛ با پیدا کردن الگوی توالی عددها مهارت ریاضی و منطقی خود را بسنجید

تست هوش؛ با پیدا کردن الگوی توالی عددها مهارت ریاضی و منطقی خود را بسنجید

پیدا کردن عدد بعدی در یک توالی عددی، راهی سرگرم کننده و چالش برانگیز برای سنجش تفکر منطقی و مهارت های ریاضی شما است. چقدر در کشف قاعده ای که توالی را تعیین می کند خوب هستید؟ با پیدا کردن الگوی توالی های عددی زیر و حدس زدن عدد بعدی، خود را به چالش بکشید تا مغز خود را تمرین دهید.

۱.

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

۲.

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

۳.

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

۴.

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

۵.

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

۶.

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

۷.

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

۸.

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

۹.

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

۱۰.

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

۱۱.

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

الگوی این 11 توالی عددی را پیدا کنید

منبع: brightside
دیجیاتو
۸ نظر

ورود

 • علی مردان پاپی مرداد ۱۴, ۱۴۰۲

  ۱۳۵۷۹,وری وری بیوتو

 • مهدی مرداد ۱۵, ۱۴۰۲

  ۷،۲۱،۱۴،۴۲،۲۸ عدد بعدی میشه ۸۴

 • Pouria مرداد ۱۵, ۱۴۰۲

  ۱۴ ۲۱

 • ملی زمان مرداد ۱۵, ۱۴۰۲

  ۸۴

 • سعید مرداد ۱۵, ۱۴۰۲

  آسون بود خیلی

 • زهرا مرداد ۱۶, ۱۴۰۲

  عدد اول* ۳=عدد دوم
  عدد دوم _عدد اول =عدد سوم
  عدد سوم *۳=عدد چهارم
  عدد چهارم _عدد سوم =عدد پنجم
  ؟=عدد پنجم *۳
  👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
  ۷*۳=۲۱
  ۲۱_۷=۱۴
  ۱۴ *۳=۴۲
  ۴۲_۱۴=۲۸
  ؟؟=۲۸ * ۳ = ۸۴
  ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 • ........ مرداد ۱۶, ۱۴۰۲

  بسیار ساده