۸ معمای سخت که بسیاری از حل کردن آنها ناامید می شوند

۸ معمای سخت که بسیاری از حل کردن آنها ناامید می شوند

برخی در حل معماها به دنبال چالش های سخت هستند و بسیاری بیشتر به دنبال سرگرم شدن هستند. ما سخت ترین معماهایی را انتخاب کردیم که هزاران نفر را ناامید کرده اند؛ اما اگر به معماها علاقه مند باشید می تواند برای شما سرگرم کننه باشد. اگر آماده پذیرش چالشی این چنینی هستید، به یاد داشته باشید که حل کردن آنها کار آسانی نخواهد بود. زود ناامید نشوید. اگر نتوانستید جوابی پیدا کنید در ادامه هر معما، پاسخ آن آورده شده است.

۱. 


۲. کلمه DOG را از میان حروف زیر پیدا کنید.


۳. از چه راهی می توانید بدون اینکه دوبار پشت سر هم از روی یک رنگ عبور کنید پس از ورود خارج شوید؟ 


۴.

۵. ۳ تکه چوب دارید. بدون اینکه چوب ها را بشکنید ۴ ازش دربیارید.


۶.


۷.


۸.

بدون نظر

ورود