دستمزد مبارزان UFC 298؛ الکساندر ولکانوفسکی با ۷۵۰,۰۰۰ دلار در صدر فهرست ۲۴ نفره

دستمزد مبارزان UFC 298؛ الکساندر ولکانوفسکی با ۷۵۰,۰۰۰ دلار در صدر فهرست ۲۴  نفره

از ۲۴ مبارزی که در UFC 298 رقابت کردند، ۱۳ نفر دست‌کم مبلغی شش رقمی به جیب زدند. الکساندر ولکانوفسکی استرالیایی با ۷۵۰ هزار دلار، بیشترین درآمد را در این میان داشته است.

اندی فاستر، مدیر اجرایی کمیسیون ورزش ایالت کالیفرنیا فهرست کامل درآمد شنبه‌شب مبارزان MMA را منتشر کرد. این مبالغ تنها منعکس‌کننده پرداخت‌های افشاشده است و شامل هیچ‌گونه پاداش خارج از قرارداد، پرداخت‌ اسپانسرها یا پاداش‌های اختیاری نیست.

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

علاوه بر ولکانوفسکی که ۷۵۰ هزار دلار دستمزد گرفت، ایلیا توپوریا که او را شکست داد، مبلغ ۳۵۰ هزار دلار را با خود به خانه برد.

پرداخت‌های فاش‌شده مبارزان دیگر برای رویداد ۲۹۸ یو‌اف‌سی بر اساس پول نمایش و برنده شدن بوده است.

توپوریا با ناک اوت ولکانوفسکی در دور دوم، عنوان قهرمانی رده پروزن را به دست آورد.

آندریا لی: ۷۰,۰۰۰ دلار برای باخت به میراندار ماوریک

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

میراندا ماوریک: ۱۵۰,۰۰۰ دلار برای برد مقابل آندریا لی (شامل ۷۵,۰۰۰ دلار پاداش برد)

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

وال وودبرن: ۱۵,۰۰۰ دلار برای باخت به اوبان الیوت

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

اوبان لیوت: ۲۰,۰۰۰ دلار برای برد مقابل وال وودبرن (شامل ۱۰,۰۰۰ دلار پاداش برد)

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

جاش کوینلن: ۱۲,۰۰۰ دلار برای باخت به دنی بارلو

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

دنی بارلو: ۲۰,۰۰۰ دلار برای برد مقابل جاش کوینلن (شامل ۱۰,۰۰۰ دلار پاداش برد)

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

برندسون ریبیرو: ۱۰,۰۰۰ دلار برای باخت به ژانگ مینگ یانگ

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

ژانگ مینگ یانگ: ۲۰,۰۰۰ دلار برای برد مقابل برندسون ریبیرو (شامل ۱۰,۰۰۰ دلار پاداش برد)

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

کارلو ورا: ۱۲,۰۰۰ دلار برای باخت به رینیا ناکامورا

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

رینیا ناکامورا: ۴۶,۰۰۰ دلار برای برد مقابل کارلوس ورا (شامل ۲۳۰۰۰ دلار پاداش برد)

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

جونیور تافا: ۲۳,۰۰۰ دلار برای باخت به مارکوس راجریو دلیما

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

مارکوس راجریو دلیما: ۲۰۰,۰۰۰ دلار برای برد مقابل جونیور تافا (شامل ۱۰۰,۰۰۰ دلار پاداش برد)

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

مکنزی دِرن: ۲۰۰,۰۰۰ دلار برای باخت به آماندا لموس

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

آماندا لموس: ۱۶۰,۰۰۰ دلار برای برد مقابل مکنزی درن (شامل۸۰۰۰۰ دلار پاداش برد)

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

رومن کوپیلوف: ۸۰,۰۰۰ دلار برای باخت به آنتونی هرناندز

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

آنتونی هرناندز: ۱۳۲,۰۰۰ دلار برای برد مقابل رومن کوپیلوف (شامل ۶۶,۰۰۰ دلار پاداش برد)

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

هنری کژودو: ۱۵۰,۰۰۰ دلار برای باخت به مراب دوالیشویلی

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

مراب دوالیشویلی: ۲۱۰,۰۰۰ دلار برای برد مقابل هنری کژودو (شامل ۱۰۵,۰۰۰ دلار پاداش برد)

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

جف نیل: ۱۰۸,۰۰۰ دلار برای باخت به ایان ماچادو گری

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

ایان ماچادو گری: ۱۱۰,۰۰۰ دلار برای برد مقابل جف نیل (شامل ۵۵۰۰۰ دلار پاداش برد)

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

پائولو کاستا: ۲۵۰,۰۰۰ دلار برای باخت به رابرت ویتاکر

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

رابرت ویتاکر: ۴۰۰,۰۰۰ دلار برای برد مقابل پائولو کاستا (شامل ۱۰۰,۰۰۰ پاداش برد)

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

الکساندر ولکانوفسکی: ۷۵۰,۰۰۰ دلار برای باخت به ایلیا توپوریا

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

ایلیا توپوریا: ۳۵۰,۰۰۰ دلار برای برد مقابل الکساندر ولکانوفسکی

فهرست دستمزد ۲۴ مبارز UFC 298؛ چه کسی بیشترین مبلغ را گرفت؟

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود