سه شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ توحش داعش؛ قطع عضو مجرم در ملاء عام
۲
دوشنبه، ۰۸ شهریور ۱۳۹۵ نیم نگاهی به «شهرهای مُرده» سوریه
۰
دوشنبه، ۰۱ شهریور ۱۳۹۵ کودکان، قربانیان جنگ داخلی سوریه
۱
چهارشنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ از سگ کثیف تا سگ بزرگ
۰
یکشنبه، ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ Pokemon درسوریه
۰
دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ خوشحالیم که آخر شدیم !
۴