تازه‌ترین نوشته‌ها
فعالان محیط زیست به سوگ مشهورترین شیر دنیا نشسته اند که به خاطر علامت روی صورتش به صورت زخمی معروف بود. پادشاه حیوانات و مسن ترین عضو گله ی شیرهای منطقه...

مرگ «صورت زخمی» مشهورترین شیر دنیا