جدیدترین مطالب دسته:

عمومی

هیلاری منتل، رماننویس انگلیسی، مدعی شده تنها دو نسل تا پایان نظام پادشاهی انگلیس باقی مانده و بنابراین پرنس جورج، پسر بزرگ پرنس ویلیام هرگز طعم پادشاه شدن را نخواهد...
پادشاهی انگلیس به زودی برچیده می شود!

پادشاهی انگلیس به زودی برچیده می شود!