در معما ابتدا موضوعی مطرح می‌شود که دارای چند شائبه مختلف می‌باشد و شخص برای حل آن باید با بررسی و مقایسه گزینه ها به جواب صحیح برسد. اینجا شامل چند معمای جالب است. مانند ده معمای تصویری با جواب ، چند معمای فکری همراه پاسخ ، ذهن خود را به چالش بکشید ، چند معمای جالب و سرگرم کننده و  برای حل این معما به تمام هوش تان نیاز دارید.

معما: اشیاء گم شده را پیدا کنید
یکشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ معما: اشیاء گم شده را پیدا کنید
۰
معما: اشتباه تصاویر را پیدا کنید
یکشنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ معما: اشتباه تصاویر را پیدا کنید
۰
معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید
یکشنبه، ۰۶ تیر ۱۴۰۰ معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید
۰
معما: اختلاف تصاویر را بیابید
یکشنبه، ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ معما: اختلاف تصاویر را بیابید
۰
معما: اشتباه این تصاویر را پیدا کنید
یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ معما: اشتباه این تصاویر را پیدا کنید
۰
معما: حرف متفاوت را پیدا کنید
چهارشنبه، ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ معما: حرف متفاوت را پیدا کنید
۱