در معما ابتدا موضوعی مطرح می‌شود که دارای چند شائبه مختلف می‌باشد و شخص برای حل آن باید با بررسی و مقایسه گزینه ها به جواب صحیح برسد. اینجا شامل چند معمای جالب است. مانند ده معمای تصویری با جواب ، چند معمای فکری همراه پاسخ ، ذهن خود را به چالش بکشید ، چند معمای جالب و سرگرم کننده و  برای حل این معما به تمام هوش تان نیاز دارید.