آدامس نوعی جویدنیِ مصنوعی است که برای تازه کردن دهان و از بین بردن بوی دهان استفاده می‌شود.