مخلوطی از میوه‌های خشک و دانه‌های خوراکی همچون گردو، بادام، پسته، فندق و تخمه است.