مخلوطی از میوه‌های خشک و دانه‌های خوراکی همچون گردو، بادام، پسته، فندق و تخمه است.

پنجشنبه، 16 دی 1395 رایج ترین نوع آلرژی چیست؟
۰