ورزش؛ راه غرب برای شروع جنگ سرد

اظهارنظر جنجالی شناگر روس

ورزش؛ راه غرب برای شروع جنگ سرد

بعد از افزایش بحث و جدل‌ها درباره سابقه دوپینگ بین ورزشکاران، یولیا افیمووا، شناگر روس اعلام کرد غرب با زدن اتهام دوپینگ به ورزشکاران روس، جنگ سرد را آغاز کرده است.

به نقل از سایت ورلد اسپرت، یولیا افیمووا توانست در بازی‌های ریو مدال نقره کسب کند. با این حال بحث‌هایی بین ورزشکاران درباره سابقه دوپینگ به وجود آمده است و در نشست‌های خبری بیشتر قهرمانان اعلام کردند مخالف حضور دوپینگ در  المپیک هستند. یولیا افیمووا که ابتدا از  المپیک محروم شده بود بعد از اعتراض به دادگاه عالی ورزش مجوز حضور در  المپیک را پیدا کرد. او بعد از گرفتن مدال خود در صحبت‌هایش اظهار کرد: در بازی‌های  المپیک معمولا تمام جنگ‌های متوقف می‌شوند. در حال‌ حاضر نمی‌توانند راهی برای زدن روسیه پیدا کنند و از ورزشکاران برای این کار استفاده می‌کنند.

افیمووا لیلی کینگ

لیلی کینگ که در مسابقه با افیموا مدال طلا را کسب کرده بود بعد از قهرمانی انگشتش را به سمت افیموا تکان داده بود. افیموا در این باره با عصبانیت گفت: می‌خواهم ورزشکاران هم رتبه‌ام را به درک کردن مشکلات تشویق کنم و از آنها بخواهم که نگذارند سیاست وارد ورزش شود. همیشه فکر می‌کردم جنگ سرد متعلق به گذشته بوده است. چرا باید به کمک ورزش این جنگ از سر گرفته شود؟

کمیته‌ بین‌المللی  المپیک بعد از بحث و جدل ها از ورزشکاران درخواست کرده است که به هم احترام بگذارند. تعدادی از ورزشکاران حرفه‌ای از جمله ورزشکاران انگلیسی اعلام کرده‌اند که روسیه باید کاملا محروم می‌شد. پیت رید، ورزشکار روئینگ که سه مدال طلا در  المپیک ریو کسب کرده است، در این باره اظهار کرد: فکر می‌کنمIOC ضعیف عمل کرد. فکر می‌کنم روسیه باید کاملا محروم می‌شد. همه چیز پول نیست.

بدون نظر

ورود