تاریخ‌سازی ناتمام کمیل

باز هم طلا نشد

تاریخ‌سازی ناتمام کمیل

رقابت های سنگین وزن کشتی آزاد شب گذشته در ریو برگزار شد و نماینده کشورمان، کمیل قاسمی برای رقابت با بهترین های دنیا روی تشک رفت. کمیل از تهران خیلی مصمم بود که به عنوان تاریخ ساز ورزش ایران در المپیک خودش را مطرح کند و واقعا هم در ریو چیزی کم نگذاشت اما نشد که نشد و قاسمی ۲۸ ساله هم از شکستن طلسم بازماند.

ایران در ادوار مختلف رقابت های المپیک مدال های زیادی را در ورزش های مختلف کسب کرده که بیشتر آنها در کشتی و وزنه برداری بوده و در این ورزش ها همیشه در زمره مدعیان قرار داشته و دارد. اما جای یک مدال همچنان در ویترین افتخارات ما خالی است و آن هم طلای سنگین وزن در بخش آزاد به حساب می آید.

ما نفرات بزرگی را در سنگین وزن جهان داشته ایم اما هیچگاه این بزرگان موفق نشدند مدال طلا از آوردگاه المپیک برای ما به ارمغان آورند. نفراتی مثل مرحوم علیرضا سلیمانی، عباس جدیدی، علیرضا رضایی، فردین معصومی و حالا هم کمیل قاسمی. این ها همان بزرگانی هستند که آورده‌های  متعددی به ویترین افتخارات ما افزوده اند اما هیچگاه این دستاورد از المپیک نبوده است.

علیرضا رضایی و کمیل قاسمی با مدال های نقره ای که در المپیک گرفته اند شاید بهترین های سنگین وزن ایران در این رقابت ها باشند اما بهترین دنیا در المپیک نبوده اند و همیشه در لحظه آخر کم آورده اند. کمیل در رقابت های امسال خیلی خوب پیش رفت اما در گام آخر ناکام ماند.

وی مقابل حریف همیشگی هم مغلوب شد. کسی که همیشه کمیل را در مسابقات مختلف به زانو در آورده و هیچگاه دلاور شایسته کشورمان موفق نشده این “چغر بدبدن ترک” را از مقابل بردارد. طاها آکگول، همیشه گربه سیاه کمیل بوده و امسال هم از اینن قاعده مستثنی نشد. قاسمی بزرگان زیادی را روی تشک رقابت های مختلف به زانو درآورده؛ نام هایی که همیشه در زمره مدعیان هستند اما آکگول حریفی است که کمیل گویا قرار نیست بر او چیره شود و او را ناکام بگذارد.

به هر حال طلسم نگرفتن طلا در سنگین وزن آزاد همچنان برای ما باقی ماند و کمیل هم که بدنبال تاریخ سازی بود تنها ۲ امتیاز کم آورد تا این اتفاق برای او هم نیمه تمام بماند و ایران شاید در ۲۰۲۰ طلسم را بشکند. با کمیل ۳۲ ساله در آن زمان یا فردی دیگر.

دیجیاتو
بدون نظر

ورود