تفاوت های فاحش دوقلوهای همسان در طول زمان

چگونه سرنوشت، می تواند در زندگی ظاهری افراد تاثیرگذار باشد

تفاوت های فاحش دوقلوهای همسان در طول زمان

چگونه زندگی اثرات خود را بر چهره حک می کند؟

یک هنرمند ژاپنی به نام گائو رُنگووُ (Gao Rongguo)، مجموعه ای از عکس هایی را گرفته است که هم زیبا هستند و هم احساسات مان را برمی انگیزند. در این مجموعه به بررسی تاثیرات روند زندگی بر جسم و روح ما در قالب تصویر پرداخته شده است یعنی آنچه بلافاصله در چهره و بدن مان خودنمایی می کند.

در یک ژست رسمی این دوقلوی همسان در مقابل هم قرار گرفته اند و به هم نگاه می کنند. چگونگی این قرار گرفتن ما را وادار می کند که به مقایسه ظاهری آنها با هم بپردازیم. یکی از آنها کمی کوتاه تر است و صورتش چین و چروک های بیشتری دارد. لکه هایی هم در صورتش قابل مشاهده و موهایش هم کمی ریخته است.

برای هنرمند، این مجموعه ای استعاره ای از آن است که چگونه سرنوشت، می تواند در زندگی ظاهری افراد تاثیرگذار باشد و اینکه چگونه دو نفر را که هردو در یک نقطه از جهان متولد شده اند را با تغییراتی اساسی مواجه می کند که این تغییرات به دلیل تجربه های متفاوتی است که آنها از زندگی دارند.

گائو می گوید، این دو برادر بیش از ۵۰ سال دارند و به اندازه کافی زندگی و سرنوشت را تجربه کرده اند که البته تصویر زیر هم بر تحولات بزرگ کشوری است که در آن متولد شده اند.

آخرین تصویر از این مجموعه تصاویر، بیشترین تاثیر را بر بیننده گذاشته است.

grg_1

عکس های بیشتری از این مجموعه را با هم می بینیم

2

3

4

5

منبع: time
بدون نظر

ورود