ranimania
تازه‌ترین نوشته‌ها
دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، امروز دوشنبه ۵ خرداد ماه ۹۹ با انتشار پستی در اینستاگرامش، درباره اتفاقاتی که در روزهای آینده در اقتصاد کشور رخ خواهد...

پست اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی درباره آینده اقتصاد ایران