ranimania
تازه‌ترین نوشته‌ها
دیروز در شهر میناب استان هرمزگان، شماری از زندانیان در حال حمل با اتوبوس زندان بودند، فرار کردند. افرادی ناشناس که مسلح بودند، به مینی‌بوس آبی رنگ قدیمی حامل زندانیان،...

فرار چند زندانی در پی حمله مسلحانه به مینی‌بوس زندانیان میناب هرمزگان