ثابت شده که سگ ها توان تشخیص لحن صدای انسان را نیز دارند

کلمات خود را با صداقت کامل برای سگ ها بیان کنید

ثابت شده که سگ ها توان تشخیص لحن صدای انسان را نیز دارند

در پی جدیدترین تحقیقاتی که دانشمندان مجارستانی صورت داده اند، مشخص شده سگ ها نه تنها معنای کلمات را متوجه می شوند، بلکه توان تشخیص نوع بیان و زیر و بمی صدا را نیز دارند. به این مفهوم که وقتی با این حیوانات صحبت می کنید، آنها می توانند به خوبی تشخیص دهند که آیا منظورتان از حرفی که به زبان آورده اید، دقیقا همان است یا خیر.

بر اساس این مطالعات، سگ نیز همانند انسان از نیمکره چپ برای پردازش واژه ها و از نیمکره راست برای تشخیص آوای صدا استفاده می کند. بنابراین، هنگامی که به حیوان خانگی خود عبارت «چه پسر خوبی» را می گویید، او کلمات شما را متوجه می شود اما برای باور نمودن آن به صداقت و احساس واقعیتان که در پشت کلمات پنهان شده نیز نیاز دارد.

مغز انسان، به طور همزمان کلمات و لحن آنها را مورد تحلیل قرار داده و با ادغام هر دو مورد مفهوم اصلی را دریافت می نماید.

در همین رابطه، سرپرست گروه تحقیقاتی یاد شده به نام «آتیلا آندیکس» که استاد دانشگاه Eötvös Loránd بوداپست نیز هست، اظهار داشته که: «یافته های ما نشان می دهند که مکانیسم مغز سگ ها نیز مشابه مغز انسان است».

family-dog-project-hungary.JPG.838x0_q80

آندیکس و تیم همراهش برای دستیابی به نتیجه یاد شده ۱۳ سگ را آموزش دادند تا بدون هیچگونه حرکتی در اسکنر fMRI دراز بکشند. در همین زمان از مربی این حیوانات خواسته شد تا با آنها صحبت نمایند که دانشمندان بتوانند میزان فعالیت مغز سگ ها را در این حالت اندازه گیری کنند.

واژه هایی که برای صحبت با سگ ها انتخاب شده بود شامل دو لحن ستایشی و خنثی بود. همچنین، از کلمات ربطی (که برای سگ ها هیچگونه مفهومی ندارد) نیز با لحن مثبت و خنثی استفاده گشت.

twtqqdhm3amkfqwuyacq

پس از این بررسی ها، دانشمندان به تفسیر اسکن های مغزی پرداخته و موقعیت هایی که مغز توانسته بود  کلمات معنی‌دار و بی معنی را از هم تمیز داده و همچنین آواهای مثبت را از انواع خنثی تشخیص دهد را جست‌وجو و مشخص نمودند. نتیجه این تحقیقات نشان داد که این حیوانات در پی شنیدن واژه های ستایش کننده، مرکز پاداش مغزشان فعال می شود؛ بد نیست بدانید که این بخش از مغز عموما در واکنش به محرک های لذت بخش همانند غذا یا جفگیری فعال می گردد.

در آخر، این بررسی ها ثابت می کنند که سگ ها واقعا توان تشخیص لحن و نوعِ بیان انسان را نیز دارند. همچنین مشخص شده که سیستم عصبی فقط مختص انسان نیست و حیوانات نیز به طور محدودی از این مکانیسم بهره می گیرند.

منبع: gizmodo
بدون نظر

ورود