درختی که به اسارت گرفته شد

بومیان محلی این درخت را تمثیلی از قوانین سختگیرانه فدرال می دانند

درختی که به اسارت گرفته شد

در اردوگاه نظامی لندی کُتل (Landi Kotal) در پاکستان کنونی، نوعی درخت انجیر چنان به سطح زمین زنجیر شده است که گویی می خواستند از فرار کردن آن جلوگیری کنند. زنجیرهای آویخته شده از شاخه های این درخت، صدایی را از او به گوش می رساند که انگار در حال گفتن این است که “من اسیر شده ام.”

در سال ۱۸۹۸ میلادی (۱۲۷۷ شمسی) یکی از افسرلت ارتش بریتانیا به نام جیمز اسکوات (James Squid)، تحت تاثیر مصرف الکل، تصور می کرد که آن درخت در اطرافش تلوتلو می خورد و به سربازان دستور می دهد که درخت را غل و زنجیر کنند. پس از گذشتن بیش از صد سال، این درخت هنوز هم در اسارت به سر می برد.

بومیان این منطقه می گویند که ارتش راش (Raj) بریتانیا آنها را تهدید کرده است که اگر این زنجیرها را باز کنند، خودشان هم وضعیتی مشابه را تجربه خواهند کرد.

1

همچنین بومیان این محل، این درخت را تمثیلی از قوانین سختگیرانه (Frontier Crimes Regulation (FCR)، برای مواجه با پشتوهایی (Pashtun) که با قوانین بریتانیا مخالفت می کردند، می دانند. چنین قانونی این اجازه را به دولت می داد که به صورت دست جمعی، افراد چنین قبایلی را مجازات کند.

جالب تر آن است که قانون اجرایی فدرال معروف به (Federally Administered Tribal Areas (FATA)، هنوز هم در برخی از این قبایل وجود دارد از جمله در شمال غربی پاکستان دیده می شود. برطبق یکی از بندهای قانون فدرال، ساکنان بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشند، ممکن است اموال شخصی شان توسط دولت مصادره شود که این امر نقض آشکار حقوق بشر محسوب می شود.

در سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ شمسی)، رئیس جمهور وقت پاکستان از تمایل کشورش برای لغو این قانون صحبت هایی کرد با این حال هیچ اقدامی تا کنون در مورد لغو کامل این قانون صورت نپذیرفته است. درسال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۱) اصلاحاتی همچون آزادی به شرط پرداخت غرامت، بازنگری تعقیب های قانونی نادرست، امنیت زنان و سالمندان و موارد دیگری بر این قانون صورت پذیرفت.

2

3

منبع: amusingplanet
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود