بدون نظر

همه افراد هنگام مطرح کردن توانایی های خود، تا اندازه ای اغراق می کنند، اما برخی کارها به اندازه ای مهم هستند که نمی توان از افراد کم تجربه برای انجام آن ها استفاده نمود. هدایت یک کامیون پر از لوله های فلزی و قرار دادن بر روی یک شناور، مسئله بسیار مهمی است و نباید درباره آن مرتکب اشتباه شد.

ظاهرا فردی قصد داشته به راننده کامیون مذکور فرمان دهد تا وی بتواند وسیله نقلیه که مملو از لوله های فلزی بوده را بر روی شناور قرار دهد.

بخشی از کار به خوبی جلو می رود، اما هنگام قرار گیری کامیون در کشتی، اپراتور در زمان بندی دچار اشتباه شده و شناور زودتر از وسیله نقلیه حرکت می کند. به همین دلیل کامیون به داخل آب افتاده و تنها در عرض چند دقیقه محو می گردد. ویدیوی زیر جزئیات این حادثه را نشان می دهد، بنابراین از شما دعوت می کنیم آن را تماشا کنید.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود