عمیق ترین غار زیرزمینی جهان که انتها ندارد

کاشف لهستانی این غار می گوید، حداقل عمق غار، 403 متر است

عمیق ترین غار زیرزمینی جهان که انتها ندارد

عنوان عمیق ترین غار زیرزمینی جهان در این هفته به پرتگاه هرانیس در جمهوری چک اختصاص داده شد. گروه تجسسی با رهبری کریزیسزتُف اِستارناوسکی لهستانی، با استفاده از دستگاهی که برای اندازه گیری عمق به کار می رود، به بررسی عمق این غار مبادرت کردند. با ثبت عمق حداقل ۴۰۳ متر، رکورد عمیق ترین غار جهان شکسته شد.

انجمن غارشناسان جمهوری چک، در بیانیه ای گفتند که طناب این دستگاه رباتی شکل تا آنجا که می شد به سمت عمق این غار فرستاده شد اما به ته غار نرسید.

اِستارناوسکی، ۱۷ سال پیش در این پرتگاه غواصی کرده بود و دو سال پیش هم، عمق حدود ۲۰۰ متر را برای این مکان تخمین زد اما تحقیقات بیشتر روی این مکان بر او آشکار ساخت که عمق این منطقه بسیار فراتر از تصور اوست. طنابی با بلندی حدود ۳۸۵ متر، برای این پژوهش به کارگرفته شد اما سال گذشته اِستارناوسکی دریافت که هنوز هم در میان انتهای این طناب و ته غار، فاصله ای وجود دارد. وقتی دایم این کار را انجام داد به این نتیجه رسید که بهتر است این کار را با استفاده از ربات انجام دهد.

3

(نقشه پرتگاه هرانیس)

این غار بسیار منحصر به فرد است چرا که همانند یک آتشفشان که درون خود گدازه های داغی دارد عمل می کند و این کار را با آب های معدنی داغی که در کف آن به صورت حباب های پراکنده وجود دارد، انجام می دهد.

سال گذشته اِستارناوسکی درمورد این غار در مصاحبه ای با ناتگِئو گفت: “از این نوع غار احتمالا تنها ۳ نمونه در کل دنیا وجود دارد. هیچ نکته تکراری و یکنواختی در مورد این غار وجود ندارد و در هر بار مطالعه درباره آن، چیز جدیدی را عایدمان می کند.”

2

(بقایای درختان و شاخه برگ های آنها که در مسیر این غار باقی مانده) 

با آنکه ماشین زیرزمینی ربات گون، نتوانست به انتهای این غار برسد اما در این مسیر، به تعدادی درخت و شاخه های شکسته در گوشه و کناره های غار ریخته شده بودند، برخورد کرد. محققان با بررسی بخش های مختلف این غار دریافتند که با گذر زمان، در آن تغییراتی به وجود آمده است. همچنین ساختار خاص عمودی شکل این غار مانع از ورود اجسام بزرگ به آن می شود.

در مورد عمق واقعی و دقیق این پرتگاه، میروسلاو لوکاس، عضو انجمن غارشناسان جمهوری چک می گوید که عمق دقیق این غار را فقط می توان حدس زد و قابل سنجش با امکانات فعلی تکنولوژی نیست.

وی ادامه می دهد: “واقعا نمی دانم که برای رسیدن به انتهای این غار چقدر دیگر باید پیموده شود، ۵ متر یا صدها متر دیگر …”

منبع: mnn
دیجیاتو
بدون نظر

ورود