۲۰ قانون طلایی برای احترام به خود

احترام به خود قدم اول در مسیر موفقیت است

۲۰ قانون طلایی برای احترام به خود

قانون اول: اگر فکر می‌کنی کاری اشتباهه، انجامش نده

قانون دوم: در صحبت‌ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته

قانون سوم: هیچ‌وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه‌ داری؛ هیج وقت.

قانون چهارم: سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری.

قانون پنجم: در صحبت با دیگران هیچ‌وقت راجع به خودت بد حرف نزن

 قانون ششم: هیچ‌وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار.

 قانون هفتم: سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس.

 قانون هشتم: از بله گفتن هم نترس.

 قانون نهم: با خودت مهربون باش

 قانون دهم: اگه نمی‌تونی چیزی رو کنترل کنی، بزار به حال خودش.

 قانون یازدهم: سعی کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی.

 قانون دوازدهم: برای رضایت دیگران، کاری رو انجام نده که دوست نداری.

 قانون سیزدهم: سعی کن ببخشی، اما فراموش نکن.

 قانون چهاردهم: در هیچ حالتی، سطح خودت رو به اندازه طرف مقابلت پایین نیار.

 قانون پانزدهم: حرفی رو که نمی‌پسندی تائید نکن.

 قانون شانزدهم: به کسانی لطف کن که استحقاقش رو داشته باشن، لطف تورو وظیفت ندونن و سپاس‌‌گزار باشن.

 قانون هفدهم: با کسی که ازش خوشت نمیاد، همنشینی نکن.

 قانون هجدهم: در یاد دادن، بخشنده باش.

 قانون نوزدهم: از کسی ناراحت هستی بهش بگو، ناراحتیتو بگو، دلیلش رو بگو و انتظار عذرخواهی داشته باش.

 قانون بیستم: عاشقى کن . عشق باعث امید به زندگى مى شود .

بدون نظر

ورود