برای رفع خارش یک بازو می توان نقطه قرینه آن را روی دیگر بازو خاراند

محققان این بار خودشان هم متجعب شده اند

برای رفع خارش یک بازو می توان نقطه قرینه آن را روی دیگر بازو خاراند

پژوهشی جدید نشان داده است که اگر نمی توانید خود محل زخم یا بریدگی را بخارانید، در مقابل آینه بایستید و همان عضو را در طرف دیگر خارش دهید.

Woman Scraching her Self

بنابراین اگر به عنوان مثال بازوی چپ تان می خارد، به آینه نگاه کنید و بازوی راست تان را خارش دهید. درست است که ممکن است کمی احمقانه به نظر برسد اما واقعا خارش طرف دیگر را کاهش می دهد. این نتیجه پژوهش اخیری است که در نشریه «پلاس» منتشر شده. در این پژوهش از شرکت کنندگان خواسته شد که پس از تزریق آنتی هیستامین مصنوعی به بازویی که می خارد در مقابل آینه قرار بگیرند و بازوی دیگر خود را خارش دهند. این پژوهش بدون آنتی هیستامین هم در گروه دیگری بررسی شد.

نتیجه هر دو پژوهش نشان داد که با خاراندن بازوری مقابل میزان خارش بازویی که احساس خارش در آن حس می شده کاهش پیدا می کند.

محققان این پژوهش بر تاثیر دیداری این کار بر کاهش خارش تاکیید کردند.

پژوهش اخیر، این فرضیه را شکل می دهد که با خاراندن یک عضو در مقابل آینه می توان خارش همین عضو در طرف مقابل بدن را تحت کنترل درآورد. همین امر هم میزان خارش آن عضو را تا اندازه قابل توجهی کاهش می دهد.

البته این پژوهش هنوز در سطح گسترده ای انجام نپذیرفته چرا که شرکت کنندگان این مطالعه در مرحله نخست آن تنها ۲۹ مرد بین ۱۹ تا ۳۸ سال بودند که در مراحل بعدی به ۲۰ نفر کاهش پیدا کردند.

البته ممکن است این نتیجه در میان افراد گوناگون تغییر پیدا کند. اما تا بدست آمدن نتایج قطعی از این تحقیق، ضرر ندارد که شما هم این کار در مقابل آینه امتحان کنید.

منبع: lifehacker
مطالب مرتبط
یک نظر

ورود

  • محسن منصوری فروردین ۹, ۱۴۰۰

    بسیار جالب وقابل توضیح هم هست ، ضمیر ناخودآگاه ما یا ذهن ناهشیار که مسوول کنترل اعمال غیر ارادی ما هم هست بر اساس تصویر وتصور کار می کند یعنی تصویر گراست ویژگی دیگری هم دارد که باژگونه خوی هم هست بنابراین وقتی ما جلوی آیینه دست مخالف را می خارانیم او اختلافی نمی شناسد وخارش را کم می کند