دعوای خونین پنگوئن نر با عشق جدید همسر خیانتکارش [تماشا کنید]

دعوای خونین پنگوئن نر با عشق جدید همسر خیانتکارش [تماشا کنید]

یک پنگوئن نر وقتی به خانه باز می گردد متوجه می شود که جفتش، عشق تازه ای برای خود یافته و مشاهده این صحنه موجب برافروخته شدن او و آغاز یک جنگ خونین می شود.

این پرنده عصبانی که تحقیرشده، با پنگوئن نر جدید دعوا کرده و با نوک خود به چشم و صورت وی ضربه می زند. این دو رقیب عشقی برای به دست آوردن پنگوئن ماده به بدترین شکل ممکن با هم جدال کرده و موجب زخمی شدن یکدیگر می شوند.

در میانه مبارزه، تصمیم می گیرند به آن پایان داده و به پنگوئن ماده حق انتخاب بدهند. اما در کمال ناباوری، پنگوئن ماده، عشق جدیدش را به همسر کنونی خود ترجیح داده و با هم از آنجا دور می شوند. اول این طور به نظر می رسد که همسر او این شکست را قبول کرده و در کنار فرزندانشان شاهد رفتن آنها با هم است. اما این گونه نیست و مرد خانواده با حالتی تهاجمی به عشق زن خیانکار خود حمله کرده و راند دوم مبارزه آغاز می شود. اما دوباره شکست می خورد.

راوی در بخشی از این ویدئو می گوید: «پس از رفتن آن دو باهم، مرد خیانت دیده و شکست خورده، برای بار آخر همسر خود را صدا می کند، اما او برای بازنده ها وقت ندارد.»

در ادامه می توانید ویدئوی جالب دعوای خونین این پنگوئن غیرتی را مشاهده کنید.

منبع: mirror
بدون نظر

ورود