وقتی گربه مادر سرپرستی یک بچه سنجاب را به عهده می گیرد [تماشا کنید]

وقتی گربه مادر سرپرستی یک بچه سنجاب را به عهده می گیرد [تماشا کنید]

یک گربه ماده در اقدامی کم سابقه، سرپرستی یک بچه سنجاب یتیم را به عهده گرفته و همانند فرزندان خود از آن مراقبت می کند.

بسیار کم پیش می آید که یک حیوان از گونه های دیگر جانوری حمایت کرده و مسوولیت آن ها را به عهده بگیرد. اما «امی»، گربه مادری که خودش هم به تازگی زایمان نموده و به فرزندانش شیر می دهد، مسوولیت نگهداری از این سنجاب را پذیرفته و در نهایت دقت و بدون فرق گذاشتن، به امور آن رسیدگی می کند.

در ادامه می توانید ویدئوی این خانواده جالب را تماشا کنید.

بدون نظر

ورود