آموزش روش درست آویختن شلوار پارچه ای از چوب لباسی برای پیشگیری از لیز خوردن

آموزش روش درست آویختن شلوار پارچه ای از چوب لباسی برای پیشگیری از لیز خوردن

شاید این مشکل را تجربه کرده باشید که پس از آویختن شلوار پارچه ای از چوب لباسی، شلوار لیز خورده و افتاده است. برای اینکه دیگر با چنین مشکلی مواجه نشوید، یک کار ساده و کاربردی برایتان آموزش داده ایم که می توانید از آن بهره بگیرید.

همراهمان باشید.

  1. برای این منظور، شلوار را در راستای خط اتو تا کنید.
  2. سپس یکی از پاچه ها را از داخل چوب رختی عبور داده و تا دوخت میانی شلوار پائین بکشید.
  3. با یک دست خود پاچه تا شده را در جای خود ثابت نگه دارید و با دست دیگر، پاچه دیگر شلوار را از میله چوب رختی عبور دهید.
  4. آن ها را صاف کرده و به حال خود رها کنید.

hang-dress-pants-1

در این حالت احتمال افتادن و لیز خوردن شلوار پارچه ای بسیار کم خواهد بود. اما برای اطمینان از اینکه در اثر تکان، این تا از هم باز نشود، توصیه می کنیم با استفاده از یک گیره کاغذ، محل قرار گیری شلوار روی میله چوب رختی را در جای خود ثابت کنید.

قلاب های گیره را روی شلوار برگردانده و سپس آن را در کمد آویزان کنید.

برای درک بهتر این مراحل پیشنهاد می کنیم حتما ویدئوی زیرا را تماشا نمائید.

منبع: cnet
دیجیاتو
بدون نظر

ورود