بدون نظر

چندی پیش باغ وحش ارگان به دلیل بارش سنگین برف تعطیل شد و به دنبال این رویداد، یکی از کارگران باغ وحش برای کنترل وضعیت حیوانات به آن جا رفته و با صحنه های جالبی روبه رو شد.

این حیوانات نه تنها از بارش برف ناراحت نبوده و آسیب ندیده بودند، بلکه با شادمانی تمام در میان این سپیدی های نرم بازی کرده و خوشحال بوده اند. خرس های قطبی در میان برف ها غلت زده و غرق در لذت بوده اند.

در این ویدئو، واکنش فیل آسیایی این باغ وحش که برای نخستین بار برف دیده بوده نیز بسیار جالب توجه است. از شما دعوت می کنیم در ادامه این فیلم را تماشا کنید.

منبع: boredpanda
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود