بدون نظر

شاید در اخبار شنیده باشید که از اوایل این هفته سرمای شدید در ژاپن آغاز شده و دولت این کشور نسبت به بارش های سنگین برف به مردم هشدارهای ایمنی را داده است. با اینکه این بارش در برخی مناطق به رویدادهای ناگوار همانند کشته شدن سه نفر منجر گشته، اما بخشی دیگر از جامعه با این نعمت آسمانی سر خود را گرم کرده و استعدادهایشان را نمایان نموده اند.

به دنبال این بارش ها، مردم ژاپن به ساخت مجسمه های بسیار جالبی پرداخته اند که با آدم برفی های یگر نقاط جهان تفاوت بسیاری دارد؛ این چشم بادامی ها که در بسیاری از کارها با دیگر مردم دنیا تفاوت های فاحشی دارند، این بار نیز با ساخت آدم برفی به صورت شخصیت های پوکمون یا فیلم های استودیو جیبلی (Studio Ghibli) این تمایز را نشان داده اند.

از شما دعوت می کنیم برای دیدن این مجسمه های برفی بسیار جالب در ادامه با ما همراه باشید.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

بدون نظر

ورود