بدون نظر

اگر پینگ پنگ بازی کرده باشید حتما برایتان پیش آمده که توپ آن در اثر اصابت به لبه های میز یا افتادن روی زمین، دچار فرورفتگی شده و و دوباره برگرداندن آن به حالت اول تقریبا نا ممکن باشد.

اما در ویدئویی که در زیر مشاهده خواهید کرد، این کار بسیار ساده تر از آن چیزی که تصور می کنید و در عرض کمتر از یک دقیقه، می توانید توپ را به حالت اول باز گردانید. برای این امر فقط به یک لیوان خالی و آب جوش نیاز دارید.

توپ را داخل لیوان انداخته و آب جوش را روی آن بریزید. توپ به سرعت صاف شده و به حالت اولیه باز خواهد گشت. آن را با استفاده از قاشق بیرون آورده و دوباره استفاده کنید.

منبع: lifehacker
بدون نظر

ورود