همکاری کنید و به المپیک بروید

وعده به آدم‌فروش‌های روس!

همکاری کنید و به المپیک بروید

برخی از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی‌کاران روسیه که در افشا کردن رسوایی‌های دوپینگ این کشور همکاری کردند می‌توانند در المپیک ریودوژانیرو به صورت مستقل شرکت کند. تنها سه یا چهار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی روسی می‌توانند در المپیک ریو شرکت کنند. این امکان برای ورزشکاران وجود دارد که به مقابله با دوپینگ کمک کرده باشند.

یولیا استپانوا در سال ۲۰۱۳ دو سال محروم شد و تمامی مقام‌های او در سال ۲۰۱۱ گرفته شد. همسر استپانوا یکی از مسئولان سابق آژانس ضد دوپینگ روسیه است. او و همسرش اطلاعاتی درباره دوپینگ در روسیه را به مقامات وادا ارائه کردند که باعث محرومیت فدراسیون د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی روسیه شد.

رییس کمیته‌ مستقل وادا در این‌باره گفت: استپانوا به ورزش پاک کمک کرده است. کاملا از کسانی که به ما اطلاعات بدهند استقبال می‌کنیم.

IAAF درباره ورزشکاران مستقل روس نیز اعلام کرد: در صورتی که ورزشکاران پاک اثبات کنند که در سیستم دوپینگ روسیه هیچ نقشی نداشتند و در آن زمان خارج از کشور بوده و یا تحت نظارت یک سیستم ضد دوپینگ قوی قرار داشتند، می‌توانند برای حضور به صورت مستقل در  المپیک اقدام کنند.

البته IOC در نهایت اعلام کرد که کلیه ورزشکاران روس می توانند در قالب تیم ملی روسیه در المپیک ریو شرکت کنند و هیچ منعی برای تزارها در تمام رشته ها برای حضور در المپیک وجود ندارد.

دیجیاتو
بدون نظر

ورود