نقاشی های جالب و اسرار آمیزی که در کتاب های قدیمی مخفی شده اند [تماشا کنید]

نقاشی های جالب و اسرار آمیزی که در کتاب های قدیمی مخفی شده اند [تماشا کنید]

در دوران قدیم، بسیاری از موارد حالت اسرار آمیز داشته و افراد حرف هایشان را در قالب معماهای پیچیده مطرح می کردند. به همین دلیل، کسانی که امروزه موفق به کشف آثار متعلق به آن دوره می شوند، به مواردی برخورد می کنند که بسیار جالب توجه هستند. ما نیز در این مقاله قصد داریم یکی از موضوعات جالب در این زمینه را به شما نشان دهیم.

در کتاب های قدیمی، نقاشی هایی وجود دارند که از دید مردم عادی پنهان بوده و تنها افراد با مهارت و دارای دقت کافی می توانند آن ها را مشاهده نمایند. این نقاشی ها در طول قطر کتاب ها کشیده شده و تنها با بسط دادن ورقه ها می تونن آن ها را دید. پژوهشگران اعتقاد دارند که قدمت این هنر به قرن دهم میلادی باز می گردد؛ هرچند که اولین نسخه های یافت شده مربوط به سال ۱۶۴۹ بوده است.

در روزهای اول، نقاشی ها مربوط به طرح های تزئینی نظامی بوده اند، اما حوالی سال ۱۷۵۰ به مناظر طبیعی و موضوعات مذهبی اختصاص یافتند. ویدیوی زیر جرئیات ماجرا را به شما نشان خواهد داد، پیشنهاد می دهیم به تماشای آن بنشینید.

منبع: boredpanda
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود