چالش: آیا رنگ های طبیعت را درست و دقیق می بینید؟

چالش: آیا رنگ های طبیعت را درست و دقیق می بینید؟

در ادامه این مطلب، تصاویری درج شده و در بالای آن ها سوالاتی مبنی بر تعیین رنگ درست نوشته شده تا به واسطه آن ها، قدرت بینایی و قابلیت تفکیک رنگ های خود را محک بزنید.

برای انجام این چالش در ادامه با ما همراه باشید. لازم به یادآوری است که پاسخ صحیح هر کدام از گزینه در پشت کارت درج شده و برای دیدن آن ها باید روی دومین تصویر کلیک کنید.

۱- رنگ کدام یکی از گل های زیر با این تصویر تطابق کامل دارد؟

1-1

۲- کدام رنگ با خط افق موجود در این عکس یکی است؟

2

۳- رنگ این کنده درخت با کدام یک از گزینه های زیر برابر است؟

3-1

۴- کدام سایه از زرد با نور آفتاب موجود در پشت درختان تطابق دارد؟

4-1

۵- کدام یکی از اقیانوس های زیر با رنگ آب تصویر یکی است؟

5-1

.۶- کداک سایه از آبی با آسمان پشت درختان برابری می کند؟

6-1

۷- رنگ آسمان شب با کدام یک از گزینه های زیر یکی است؟

7-1

منبع: buzzfeed
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود