۱۰ ترفند که می توانید با آن ها اتاق های کوچک را بزرگ تر جلوه دهید

۱۰ ترفند که می توانید با آن ها اتاق های کوچک را بزرگ تر جلوه دهید

وقتی اتاق خانه یا دفتر کار شما کوچک باشد، شاید تصور کنید که هیچ چاره ای جز تحمل کردن آن ندارید زیرا نمی توان دیوارها را جا به جا کرد. اما باید بگوئیم که راهکارهایی برای بزرگ تر نشان دادن آن وجود دارد که تا حدی به معضل محدودیت فضا فیصله می بخشند.

لازم به اشاره است که راهکارهایی که قصد بیان آن ها را داریم، فقط توهم بزرگ تر دیده شدن اتاق را در ذهن بیننده تداعی می کند و در مساحت واقعی فضای موردنظر هیچ تغییری ایجاد نخواهند کرد.

در واقع شما با سودجویی از مقوله خطای دید که انسان از آن ناگزیر است و همچنین با بهره گرفتن از بُعدی که رنگ های تیره و روشن در کنار هم ایجاد می کنند، می توانید اتاق موردنظر خود را تا حدی بزرگ تر، عریض تر، عمیق تر یا بلندتر نمایش دهید.

برای آشنایی با این راهکارها در ادامه با روزیاتو همراه باشید.

در فضاهای روشن، کفپوش رنگی و تیره تر باعث می شود تا دیوارها دورتر و بازتر از هم به نظر برسند. در نتیجه اتاق بلندتر و پهن تر از اندازه واقعی دیده خواهد شد.
در فضاهای روشن، کفپوش رنگی و تیره تر باعث می شود تا دیوارها دورتر و بازتر از هم به نظر برسند. در نتیجه اتاق بلندتر و پهن تر از اندازه واقعی دیده خواهد شد.
همین ترفند در رابطه با سقف تیره تر از دیوارها هم کاربرد دارد. یعنی وقتی سقف و کف تیره تر از دیوارها باشد، این توهم ایجاد می شود که دیوارها از هم فاصله بیشتری دارند و فضا عریض تر دیده خواهد شد. البته، شایان ذکر است که این کار موجب کوتاه دیده شدن سقف اتاق هم می شود.
همین ترفند در رابطه با سقف تیره تر از دیوارها هم کاربرد دارد. یعنی وقتی سقف و کف تیره تر از دیوارها باشد، این توهم ایجاد می شود که دیوارها از هم فاصله بیشتری دارند و فضا عریض تر دیده خواهد شد. البته، شایان ذکر است که این کار موجب کوتاه دیده شدن سقف اتاق هم می شود.
وقتی کف و دیوار عقبی همرنگ انتخاب شوند، فضای اتاق دلبازتر به نظر خواهد رسید.
وقتی کف و دیوار عقبی همرنگ انتخاب شوند، فضای اتاق دلبازتر به نظر خواهد رسید.
انتخاب رنگ مشابه برای سقف و دیوار عقبی باعث می شود تا اتاق پهن تر از آن چه هست به نظر برسد. اما این اشکال را دارد که عمق اتاق را کمتر از اندازه واقعی نشان خواهد داد.
انتخاب رنگ مشابه برای سقف و دیوار عقبی باعث می شود تا اتاق پهن تر از آن چه هست به نظر برسد. اما این اشکال را دارد که عمق اتاق را کمتر از اندازه واقعی نشان خواهد داد.
از دیگر روش های بزرگ تر نشان دادن اتاق این است که به واسطه خطای دید، عمق فضا را کمتر نشان دهید. برای چنین امری فقط کافی است دیوار عقبی را تیره تر از دیگر دیوارهای اتاق رنگ آمیزی کنید.
از دیگر روش های بزرگ تر نشان دادن اتاق این است که به واسطه خطای دید، عمق فضا را کمتر نشان دهید. برای چنین امری فقط کافی است دیوار عقبی را تیره تر از دیگر دیوارهای اتاق رنگ آمیزی کنید.
برعکس، برای کاهش عرض و پهنای اتاق و افزایش عمق آن، کافی است دیوارهای کناری اتاق را تیره تر از سقف، کف و دیوار عقبی رنگ آمیزی کنید.
برعکس، برای کاهش عرض و پهنای اتاق و افزایش عمق آن، کافی است دیوارهای کناری اتاق را تیره تر از سقف، کف و دیوار عقبی رنگ آمیزی کنید.
اگر از کوتاه بودن سقف اتاق ناراحت هستید، می توانید با تیره کردن همه دیوارهای اتاق و روشن نگه داشتن کف و سقف، بر این مشکل غلبه کنید.
اگر از کوتاه بودن سقف اتاق ناراحت هستید، می توانید با تیره کردن همه دیوارهای اتاق و روشن نگه داشتن کف و سقف، بر این مشکل غلبه کنید.
فقط رنگ راهکار حل مشکل یاد شده نیست و شما می توانید از کاغذدیواری های روشن با طرح های ریز هم برای ایجاد توهمِ بزرگ بودن اتاق بهره بگیرید.
فقط رنگ راهکار حل مشکل یاد شده نیست و شما می توانید از کاغذدیواری های روشن با طرح های ریز هم برای ایجاد توهمِ بزرگ بودن اتاق بهره بگیرید.
برخی از اتاق ها سقف بسیار بلندی دارند، برای رفع این مشکل فقط کافی است دیوار عقبی را به صورت راه راه افقی نقاشی کنید. این امر باعث می شود تا سقف کوتاه تر دیده شود، البته از عمق اتاق نیز می کاهد.
برخی از اتاق ها سقف بسیار بلندی دارند، برای رفع این مشکل فقط کافی است دیوار عقبی را به صورت راه راه افقی نقاشی کنید. این امر باعث می شود تا سقف کوتاه تر دیده شود، البته از عمق اتاق نیز می کاهد.
دقیقا برعکس روش بالا، یعنی راه راه عمودی موجب بلندتر دیده شدن سقف اتاق می شود.
دقیقا برعکس روش بالا، یعنی راه راه عمودی موجب بلندتر دیده شدن سقف اتاق می شود.
اگر در نظر دارید تا اتاق را عریض تر از آن چه هست نمایش دهید و از عمق آن نیز بکاهید، نوارهای افقی در کف اتاق این هدف را ممکن می سازد.
اگر در نظر دارید تا اتاق را عریض تر از آن چه هست نمایش دهید و از عمق آن نیز بکاهید، نوارهای افقی در کف اتاق این هدف را ممکن می سازد.

دیجیاتو
یک نظر

ورود