نگاهی به آثار هنرمندی که آنچه در رویا دیده را بدل به مدل های مینیاتوری کرده است

نگاهی به آثار هنرمندی که آنچه در رویا دیده را بدل به مدل های مینیاتوری کرده است

همه ی ما شب هنگام و وقتی که به خواب می رویم، مشغول دیدن رویا می شویم و ذهن مان گاه از مکان هایی تصویر سازی می کند که شاید در دنیای واقعی هرگز آنها را ندیده باشیم. معمولاً هر صبح نیز که از خواب بیدار می شویم جزئیات اندکی از این رویاها را به خاطر داریم و بسیاری مواقع خاطره ای محو از آنها برای مان باقی مانده است.

در این بین هنرمندی با نام «وستال کاتاریا» کوشش کرده تا مدل هایی مینیاتوری از مکان هایی که در خواب های خود دیده است را بسازد و به این ترتیب یک مجموعه ی هنری جذاب و تحسین برانگیز را بیافریند. وی در رابطه با مدل های یاد شده می گوید: «پردازش کردن آنچه در رویا دیده بودم و بدل کردنش به آثاری فیزیکی کاری بسیار چالش برانگیز بود که البته برایم یک سرگرمی و تفریح لذت بخش نیز محسوب می شد.»

در ادامه از شما دعوت به عمل می آوریم تا نگاهی داشته باشید به مدل هایی که توسط هنرمند مذکور خلق شده اند.

نام اثر: سوی دیگر
نام اثر: سوی دیگر
پشت صحنه ی خلق مدل ها
پشت صحنه ی ساخت مدل سوی دیگر
نام اثر: پایان تاریکی
نام اثر: پایان تاریکی
پشت صحنه.
پشت صحنه ساخت مدل پایان تاریکی
نام اثر: عجیب ترین رویا
نام اثر: عجیب ترین رویا
پشت صحنه ساخت مدل عجیب ترین رویا
پشت صحنه ساخت مدل عجیب ترین رویا
نام اثر: غار
نام اثر: غار
پشت صحنه ساخت مدل غار
پشت صحنه ساخت مدل غار
نام اثر: تقاطع
نام اثر: تقاطع
btswhere-594983fbcaf80__880
پشت صحنه ساخت مدل تقاطع

بدون نظر

ورود