پروژه «چهره های جهان»؛ پرتره هایی کم نظیر از ساکنین سرزمین سرد و خشن سیبری

پروژه «چهره های جهان»؛ پرتره هایی کم نظیر از ساکنین سرزمین سرد و خشن سیبری

«الکساندر خیموشین» ۹ سال پیش تصمیم می گیرد کوله پشتی خود را روی شانه هایش بیاندازد و شروع به گشت و گذار در نقاط مختلف دنیا نماید و به این ترتیب او سفری را آغاز می کند که طی آن و تا به امروز از ۸۴ کشور جهان بازدید به عمل آورده است.

در طول سفرهای یاد شده وی اندک اندک فرا می گیرد که مردم جذاب ترین بخش هر کشور هستند و آشنایی با آنها، فرهنگ و آداب رسوم شان از هر چیز دیگری هیجان انگیزتر است. به همین علت، سه سال پیش خیموشین پروژه ی تازه ای با عنوان «چهره های جهان» را شروع کرده که شامل پرتره هایی کم نظیر از چهره های انسان های ساکن در کشورهای گوناگون می شود.

او تا کنون هزاران پرتره را از مردم نقاط مختلف دنیا به ثبت رسانده و طی شش ماه اخیر هم مشغول گشت و گذار در سیبری و عکاسی از افراد حاضر در آن بوده است. وی می گوید سیبری دو برابر استرالیا محسوب می گردد و ۳۰ درصد از ایالات متحده، کانادا یا کل اروپا بیشتر وسعت دارد. همگی ما می دانیم آنجا بسیار سرد است و جمعیت هم بسیار پراکنده، اما به واقع در رابطه با مردمی که در این منطقه زندگی می کنند، دغدغه ها، شادی ها و فرهنگ شان بسیار اندک شنیده و دیده ایم.

خیموشین می افزاید: «در طول ۶ ماه سفرم به سیبری ۲۵ هزار کیلومتر را طی کردم و به مکان های زیادی مانند «دریاچه بایکال»، کرانه ی دریای ژاپن و… سر زدم. در تمام این مدت برای خودم تنها یک ماموریت تعریف کرده بودم و آن چیزی نبود جز بازدید از گروه های مختلف مردم و سنت های آنها را مشاهده کردن.»

در ادامه از شما دعوت به عمل می آوریم پرتره های کم نظیری که الکساندر خیموشین از مردم سیبری تهیه کرده است را ملاحظه نمایید.

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476a4bdefd0__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476a18c049b__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476a31b9f14__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476a9088b21__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476aada39da__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476ace42d52__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476b0459d93__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476df6cd1dd__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476e1cc592d__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476e6e6e068__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476e90c3df4__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476e384e495__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476eaf97615__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476ed28cfd6__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476f6d07959__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476f119c78f__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476f8946a8b__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59478a2bf19d6__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-594768c46b064__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-594768e16b7e2__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-594769b8d75e9__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-594769d0d5d67__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-594769f3361bc__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-594789aae4fd1__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-5947680fb592b__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-5947690e08f27__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-5947895c74425__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476883a827f__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476976dc765__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-594768600f479__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-594769285bc41__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-5947694643a77__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476778321ee__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-59476830650c6__880

35-Portraits-Of-Amazing-Indigenous-People-of-Siberia-From-My-The-World-In-Faces-Project-594769950963f__880

دیجیاتو
بدون نظر

ورود